1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hương tình muộn

Cuộn trang

Sương ướt nhẹ bờ [C] vai lành lạnh gió thu [Em] về Gót buồn qua lối cũ sao hồn nghe nhớ [C] ai! Nhớ ngày ta quen [Am] nhau chua xót tình yêu [Dm] muộn Nhìn nhau xa tầm [G] tay ôi âm thầm đắng [C] cay Vừa bên nhau một [Am] ngày nghe như tình đã [Em] đầy Nghe như hồn đã [G] chín hương tình dâng ngọt [C] ngào. Anh [Am] ơi từ bơ vơ vào [Em] đời tấm thân em nổi [G] trôi Lê chân bốn phương [Am] trời lênh đênh dòng đời [G] trôi Anh [Em] ơi lỡ rồi thuyền cập [Em7] bến đã kín một vòng [G] tay Chung thân cho cuộc [Am] đời nào dám nói yêu [C] ai. Thôi nhé thôi đừng [C] mơ cuộc tình đã muộn [Em] màng Ngõ tình thôi khép kín xin đừng vương vấn [C] chi! Anh về đi anh [Am] ơi ta lỡ mộng ban [Dm] đầu Còn đây trang tình [G] thơ xem như một giấc [C] mơ Ngoài kia mưa đầy [Am] trời con chim ở trong [Em] lồng Con chim buồn không [G] hót tình yêu ơi tình [C]buồn.

Video hướng dẫn