highlight chords
Ngày [D] xưa khi anh vừa khóc chào [G] đời
Mẹ [Em] yêu theo [C] gương người trước chọn [D] lời
Đặt tên cho [C] anh anh là [G] Quốc
Đặt tên cho [Bm] anh anh là [Em] nước
Đặt tên cho [G] người đặt [Em] tình yêu nước vào [Am] nôi. [D]
Rồi [D] anh nâng cao Tổ quốc vào [G] đời
Tuổi [Em] xanh vươn [C] trong lửa máu ngụt [D] trời
Việt Nam đang [C] sôi sôi lòng [G] nước
Việt Nam đang [Bm] sôi sôi lòng [Em] Quốc
Việt Nam đang [G] đòi tự [D] do hạnh phúc giống [G] nòi.
Anh Quốc [G] ơi tuổi xuân như đoá hoa đời
Nở trong mưa bão tơi bời vẫn còn [D] tươi như nước Việt ơi
Anh Quốc [G] ơi đàn chim chim quốc tung trời
Gọi nhau đem nắng soi đời có người [D] vui nghĩ chuyện lâu [G] dài.
Rồi [D] anh trôi theo vận nước miệt [G] mài
Việt [Em] Nam chia [C] đôi mảnh đất lạc [D] loài
Toàn dân thương [C] đau đau lòng [G] nước
Toàn dân thương [Bm] đau đau lòng [Em] Quốc
Toàn dân ngậm [G] ngùi vì [Em] tình sông núi lẻ [Am] loi. [D]
Rồi [D] anh đi theo lời nói bồi [G] hồi
Trời [Em] xanh bao [C] la mở cánh cửa [D] mời
Từ anh lên [C] cao anh là [G] nắng
Là trăng hay [Bm] sao anh nhìn [Em] xuống
Nhìn nước non [G] nhà đep [D] xinh như gấm như [G] hoa.
Anh Quốc [G] ơi rồi anh chấp cánh thênh thang
Bình minh lên chiếm không gian đến hoàng [D] hôn chan chứa tình thương
Anh Quốc [G] ơi gặp khi chinh chiến lâu dài
Người phi công giữa khung trời vẫn phải [D] mang số phận con [G] người.
Rồi [D] anh đi theo đường đã vạch [G] rồi
Đường [Em] trên không [C] gian ủ ấp hình [D] hài
Đời sinh [C] ra ta ta là [G] cát
Đời đưa ta [Bm] đi ta về [Em] đất
Và anh đã [G] về một [Em] chiều anh đã về [Am] quê. [D]
Chiều [D] nao anh đi làm kiếp người [G] hùng
Chiều [Em] nao thương [C] ôi rụng cánh đại [D] bàng
Chiều nao anh [C] đi anh về [G] đất
Chiều nao anh [Bm] đi anh về [Em] nước
Chiều nao huy [G] hoàng bụi [D] vàng bay khắp không [G] gian.
Anh Quốc [G] ơi từ nay trong gió xa khơi
Từ nay trên cánh mây trôi có hồn [D] anh trong cõi lòng tôi
Anh Quốc [G] ơi nghìn thu anh nhớ đến tôi
Thì xin cho Thái Dương soi nước Việt [D] Nam sáng rọi muôn [G] đời
Nước Việt [D] Nam ngời sáng muôn [G] đời.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Huyền sử ca một người mang tên Quốc

Phạm Duy
Ngày [D] xưa khi anh vừa khóc chào [G] đời
Mẹ [Em] yêu theo [C] gương người trước chọn [D] lời
Đặt tên cho [C] anh anh là [G] Quốc
Đặt tên cho [Bm] anh anh là [Em] nước
Đặt tên cho [G] người đặt [Em] tình yêu nước vào [Am] nôi. [D]
Rồi [D] anh nâng cao Tổ quốc vào [G] đời
Tuổi [Em] xanh vươn [C] trong lửa máu ngụt [D] trời
Việt Nam đang [C] sôi sôi lòng [G] nước
Việt Nam đang [Bm] sôi sôi lòng [Em] Quốc
Việt Nam đang [G] đòi tự [D] do hạnh phúc giống [G] nòi.
Anh Quốc [G] ơi tuổi xuân như đoá hoa đời
Nở trong mưa bão tơi bời vẫn còn [D] tươi như nước Việt ơi
Anh Quốc [G] ơi đàn chim chim quốc tung trời
Gọi nhau đem nắng soi đời có người [D] vui nghĩ chuyện lâu [G] dài.
Rồi [D] anh trôi theo vận nước miệt [G] mài
Việt [Em] Nam chia [C] đôi mảnh đất lạc [D] loài
Toàn dân thương [C] đau đau lòng [G] nước
Toàn dân thương [Bm] đau đau lòng [Em] Quốc
Toàn dân ngậm [G] ngùi vì [Em] tình sông núi lẻ [Am] loi. [D]
Rồi [D] anh đi theo lời nói bồi [G] hồi
Trời [Em] xanh bao [C] la mở cánh cửa [D] mời
Từ anh lên [C] cao anh là [G] nắng
Là trăng hay [Bm] sao anh nhìn [Em] xuống
Nhìn nước non [G] nhà đep [D] xinh như gấm như [G] hoa.
Anh Quốc [G] ơi rồi anh chấp cánh thênh thang
Bình minh lên chiếm không gian đến hoàng [D] hôn chan chứa tình thương
Anh Quốc [G] ơi gặp khi chinh chiến lâu dài
Người phi công giữa khung trời vẫn phải [D] mang số phận con [G] người.
Rồi [D] anh đi theo đường đã vạch [G] rồi
Đường [Em] trên không [C] gian ủ ấp hình [D] hài
Đời sinh [C] ra ta ta là [G] cát
Đời đưa ta [Bm] đi ta về [Em] đất
Và anh đã [G] về một [Em] chiều anh đã về [Am] quê. [D]
Chiều [D] nao anh đi làm kiếp người [G] hùng
Chiều [Em] nao thương [C] ôi rụng cánh đại [D] bàng
Chiều nao anh [C] đi anh về [G] đất
Chiều nao anh [Bm] đi anh về [Em] nước
Chiều nao huy [G] hoàng bụi [D] vàng bay khắp không [G] gian.
Anh Quốc [G] ơi từ nay trong gió xa khơi
Từ nay trên cánh mây trôi có hồn [D] anh trong cõi lòng tôi
Anh Quốc [G] ơi nghìn thu anh nhớ đến tôi
Thì xin cho Thái Dương soi nước Việt [D] Nam sáng rọi muôn [G] đời
Nước Việt [D] Nam ngời sáng muôn [G] đời.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com