Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Huyền thoại mẹ

Cuộn trang

1. Đêm chong đèn ngồi nhớ [Dm] lại Từng câu chuyện ngày [Am] xưa Mẹ về [C] đứng dưới [Dm] mưa Che đàn con nằm [Am] ngủ Canh từng [A7] bước chân [Dm] thù Mẹ ngồi [G] dưới cơn [C] mưa. [A7] Mẹ lội [Dm] qua con [G] suối Dưới mưa [Am] bom không [C] ngại Mẹ nhẹ [E7] nhàng đưa [G] lối Tiễn con [F] qua núi [Dm] đồi Mẹ chìm trong đêm [Am] tối Gió [Dm] mưa tóc [Am] che lối con [E] đi. 2. Đêm chong đèn ngồi nhớ [Dm] lại Từng câu chuyện ngày [Am] xưa Mẹ về [C] đứng dưới [Dm] mưa Che từng căn hầm [Am] nhỏ Xóa sạch [A7] vết con [Dm] về Mẹ ngồi [G] với cơn [C] mưa [A7] Mẹ là [C] gió uốn [Dm] quanh, Trên đời con thầm [Am] lặng Trong câu [A7] hát thanh [Dm] bình. Mẹ làm [G] gió mong [Am] manh. * Mẹ là [C] nước chứa [Dm] chan, Trôi giùm con phiền [Am] muộn Cho đời [A7] mãi trong [Dm] lành Mẹ chìm [G] dưới gian [Am] nan.