Huyền thoại mẹ

≣≣
1. Đêm chong đèn ngồi nhớ [Dm] lại
Từng câu chuyện ngày [Am] xưa
Mẹ về [C] đứng dưới [Dm] mưa
Che đàn con nằm [Am] ngủ
Canh từng [A7] bước chân [Dm] thù
Mẹ ngồi [G] dưới cơn [C] mưa. [A7]
Mẹ lội [Dm] qua con [G] suối
Dưới mưa [Am] bom không [C] ngại
Mẹ nhẹ [E7] nhàng đưa [G] lối
Tiễn con [F] qua núi [Dm] đồi
Mẹ chìm trong đêm [Am] tối
Gió [Dm] mưa tóc [Am] che lối con [E] đi.
2. Đêm chong đèn ngồi nhớ [Dm] lại
Từng câu chuyện ngày [Am] xưa
Mẹ về [C] đứng dưới [Dm] mưa
Che từng căn hầm [Am] nhỏ
Xóa sạch [A7] vết con [Dm] về
Mẹ ngồi [G] với cơn [C] mưa [A7]
Mẹ là [C] gió uốn [Dm] quanh,
Trên đời con thầm [Am] lặng
Trong câu [A7] hát thanh [Dm] bình.
Mẹ làm [G] gió mong [Am] manh.
* Mẹ là [C] nước chứa [Dm] chan,
Trôi giùm con phiền [Am] muộn
Cho đời [A7] mãi trong [Dm] lành
Mẹ chìm [G] dưới gian [Am] nan.
Danh sách hợp âm (Click để tắt)