Huyền thoại rượu và bia

≣≣
[Am]
Ai trên đời chẳng uống rượu mà đã uống rượu là phải say.
[Dm] [Am]
Rượu mà uống không say không phải đi uống rượu,
[Dm] [Am]
Không phải hay uống rượu ,rượu là rượu mà bia là bia.
(tương tự)
Ai trên đời chẳng sợ vợ,mà chẳng sợ vợ thì sợ ai.
Thủa còn bé thì sợ ma khi làm cha thì sợ vợ,
vô sinh viên thì sợ nợ mà lợ thì lợ mà chơi thì chơi.
Đêm mắc màn ngủ với vợ, nghe đến rượu rồi lại đi.
Vợ mà nói năng chi đây là cho một đạp,
đây là cho một đạp mà vợ là vợ mà ta là ta.
Vợ cầm chén lên tay ta cầm chai ta đập lại.
Trong cuộc chiến điêu tàn mà vợ là vợ mà ta là ta.
Vợ thì ví như cơm, em thì ví như hàng phở.
Cơm mà khê thì đi ăn phở,mà phở là phở mà cơm là cơm.
Ai trên đời chẳng uống rượu mà đã uống rượu là phải say.
Rượu thì năm 3 chai bia thì vài ba vại,
ai uống bia thì đừng uống rượu mà đã uống rượu thì đừng uống bia....
Ai trên đời chẳng sợ vợ, mà chẳng sợ vợ thì sợ ai
Vợ là đấng tối cao hay là con sư tử
nhưng mà ta kết bạn cho đời bớt cô đơn.
Vì hạnh phúc quốc gia ta phải đi cho bằng được
Ai nói xuôi hay nói ngược mà vợ là vợ mà ta là ta...
Danh sách hợp âm (Click để tắt)