Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Huyền thoại rượu

Cuộn trang

1. Đêm trong [Dm] màn nằm nhớ [Gm] rượu buộc hai cẳng phải [Dm] đi Dù vợ [F] có la [Gm] chi ta quyết đi cho bằng [Dm] được Ai cản ngăn cũng [Gm] mặc, vợ là vợ mà ta là [Dm] ta 2. Ai trong đời cũng uống [Gm] rượu vì rượu quý hơn [Dm] cơm Vì rượu [F] quý hơn [Gm] cơm hai ly vuông mới được một [Dm] xị Ai nói chi cũng mặc [Gm] kệ, rượu là rượu mà cơm là [Dm] cơm 3. Ai trong đời cũng lấy [Gm] vợ vợ là nợ là oan [Dm] gia Thà rằng [F] cứ như [Gm] ta ta thề không lấy [Dm] vợ Để từng đêm đi [Gm] nhậu chẳng sợ vợ nào nó [Dm] la 4. Bây giờ Mỹ bỏ cấm [Gm] vận bọn nhậu Mỹ nó sang [Dm] ta Vì lợi [F] ích quốc [Gm] gia ta lại đi chiến [Dm] dịch Ta cụng ly với [Gm] địch, địch là địch mà ta là [Dm] ta