1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Huyền

Cuộn trang

1. Mây [C] chiều lạc ngoài gió [Em] biếc Lá thương điệu [F] buồn rụng sầu luyến [G] tiếc Bước chân ngại [Dm] ngùng lặng hồn sương [D7] khói mênh [G7] mông Khi [C] về dậm mòn mòn nỗi [Em] nhớ Thoáng nghe hồn [F] mùa chạnh lòng lữ [G] thứ Tiếng nói nghẹn [Dm] ngào vọng về êm [G7] bước mộng [C] du. ĐK: [C] Huyền [Dm] mắt xanh đêm ngàn [G] sao [Am] Luyến thương dâng sầu [Dm] ngút cánh uyên lên ngời [G] cao không vơi niềm [C] đau [Dm] Đêm [G] Lắng hương men rượu [Dm] cay [G] Khóc sao vơi niềm [G7] xót xa trong anh chiều [C] nay muôn lá [G] bay Thu vừa [C] đến hay ngùi [Dm] nhớ sương chiều [G] xuống đôi vai [Am] đầy [G] từng chiều thu [G7] phai [C] Huyền [Dm] những đêm buồn hoài [G] mong [Am] Lá khô rơi từng [Dm] bước heo may đem sầu [G] đông im về ngoài [C] song [Dm] Đêm [G] Giá băng cho lòng [Dm] say [G] Ánh sao sa rụng [G7] cánh cô đơn ôi lệ [C] rơi trong khói [G] mây Đêm vọng [C] tiếng kinh cầu [Dm] khuất như lời [G] cuối trong đêm [Am] dài [G7] Tình xưa đã [C] phai 2. Khi [C] về mùa im lá [Em] biếc Nhớ chăng điệu [F] buồn gọi mùa đã [G] chết Dấu chân ngại [Dm] ngùng dậm mòn in [D7] vết cô [G7] đơn Khi [C] về mùa xanh lá [Em] thắm Nhớ Xuân tuổi [F] nào dạt dào nắng [G] ấm Phút giây hẹn [Dm] chờ gọi Huyền Anh, [G7] nói :"Yêu [C] em" !

Video hướng dẫn