highlight chords
1. Mây [C] chiều lạc ngoài gió [Em] biếc 
Lá thương điệu [F] buồn rụng sầu luyến [G] tiếc 
Bước chân ngại [Dm] ngùng lặng hồn sương [D7] khói mênh [G7] mông 

Khi [C] về dậm mòn mòn nỗi [Em] nhớ 
Thoáng nghe hồn [F] mùa chạnh lòng lữ [G] thứ 
Tiếng nói nghẹn [Dm] ngào vọng về êm [G7] bước mộng [C] du.

ĐK:
[C] Huyền [Dm] mắt xanh đêm ngàn [G] sao [Am]
Luyến thương dâng sầu [Dm] ngút cánh uyên lên ngời [G] cao không vơi niềm [C] đau 
[Dm] Đêm [G] 
Lắng hương men rượu [Dm] cay [G] 
Khóc sao vơi niềm [G7] xót xa trong anh chiều [C] nay muôn lá [G] bay
Thu vừa [C] đến hay ngùi [Dm] nhớ sương chiều [G] xuống đôi vai [Am] đầy 
[G] từng chiều thu [G7] phai

[C] Huyền [Dm] những đêm buồn hoài [G] mong [Am]
Lá khô rơi từng [Dm] bước heo may đem sầu [G] đông im về ngoài [C] song 
[Dm] Đêm [G] 
Giá băng cho lòng [Dm] say [G]
Ánh sao sa rụng [G7] cánh cô đơn ôi lệ [C] rơi trong khói [G] mây 
Đêm vọng [C] tiếng kinh cầu [Dm] khuất như lời [G] cuối trong đêm [Am] dài 
[G7] Tình xưa đã [C] phai

2. Khi [C] về mùa im lá [Em] biếc 
Nhớ chăng điệu [F] buồn gọi mùa đã [G] chết
Dấu chân ngại [Dm] ngùng dậm mòn in [D7] vết cô [G7] đơn 

Khi [C] về mùa xanh lá [Em] thắm 
Nhớ Xuân tuổi [F] nào dạt dào nắng [G] ấm 
Phút giây hẹn [Dm] chờ gọi Huyền Anh, [G7] nói :"Yêu [C] em" !
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Huyền

Thanh Trang
1. Mây [C] chiều lạc ngoài gió [Em] biếc 
Lá thương điệu [F] buồn rụng sầu luyến [G] tiếc 
Bước chân ngại [Dm] ngùng lặng hồn sương [D7] khói mênh [G7] mông 

Khi [C] về dậm mòn mòn nỗi [Em] nhớ 
Thoáng nghe hồn [F] mùa chạnh lòng lữ [G] thứ 
Tiếng nói nghẹn [Dm] ngào vọng về êm [G7] bước mộng [C] du.

ĐK:
[C] Huyền [Dm] mắt xanh đêm ngàn [G] sao [Am]
Luyến thương dâng sầu [Dm] ngút cánh uyên lên ngời [G] cao không vơi niềm [C] đau 
[Dm] Đêm [G] 
Lắng hương men rượu [Dm] cay [G] 
Khóc sao vơi niềm [G7] xót xa trong anh chiều [C] nay muôn lá [G] bay
Thu vừa [C] đến hay ngùi [Dm] nhớ sương chiều [G] xuống đôi vai [Am] đầy 
[G] từng chiều thu [G7] phai

[C] Huyền [Dm] những đêm buồn hoài [G] mong [Am]
Lá khô rơi từng [Dm] bước heo may đem sầu [G] đông im về ngoài [C] song 
[Dm] Đêm [G] 
Giá băng cho lòng [Dm] say [G]
Ánh sao sa rụng [G7] cánh cô đơn ôi lệ [C] rơi trong khói [G] mây 
Đêm vọng [C] tiếng kinh cầu [Dm] khuất như lời [G] cuối trong đêm [Am] dài 
[G7] Tình xưa đã [C] phai

2. Khi [C] về mùa im lá [Em] biếc 
Nhớ chăng điệu [F] buồn gọi mùa đã [G] chết
Dấu chân ngại [Dm] ngùng dậm mòn in [D7] vết cô [G7] đơn 

Khi [C] về mùa xanh lá [Em] thắm 
Nhớ Xuân tuổi [F] nào dạt dào nắng [G] ấm 
Phút giây hẹn [Dm] chờ gọi Huyền Anh, [G7] nói :"Yêu [C] em" !

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.vn