1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Huyết lệ tình

Cuộn trang

Bài [Em] hát lệ tình em [B7] viết cho anh Khi [Am] con tim em làm [G] tù khổ sai Bài [C] hát bạc tình em [D] viết cho anh Khi [Am] anh đang tâm đi [B7] theo người khác Bài [E] hát ngất lệ em [Am] viết cho anh Bằng [D] những dòng lệ tựa [G] máu con tim Mà anh [C] chính là người cầm [Am] chiếc dao đâm Đâm [B7] vào con tim chỉ biết yêu mình [Em] anh ĐK: [Em] Huyết lệ tình em [D] khóc cho người đi [B7] Huyết lệ tình em [Em] khóc cho tình ta [Am] Huyết lệ này anh [B7] đã quên thật sao Nhưng em không tin em [C] vẫn cứ không tin [B7] [Em] Huyết lệ này em [D] giống như người điên [B7] Huyết lệ này em [Em] xót xa người ơi [Am] Huyết lệ, dòng [B7] huyết lệ em đã [C] khóc Khóc [B7] bằng máu con [Em] tim

Video hướng dẫn