highlight chords
1. Lạy [Gm] Chúa trọn đời [D7] con đã dâng cho [Eb] Ngài
Trọn đời [F] con bước theo chân [Bb] Ngài
Con [Eb] muốn Chúa ở [Gm] đâu thì cho con ở [D7] đó
Để trọn đời [Bb] con dâng làm hy tế
Để trọn niềm [Eb] vui trong [D7] Chúa muôn [Gm] đời.
2. Lạy [Gm] Chúa điều mà [D7] con khấn xin đêm [Eb] ngày
Điều mà [F] con thiết tha van [Bb] nài
Con [Eb] muốn Chúa ở [Gm] đâu thì cho con ở [D7] đó
Vì niềm hạnh [Bb] phúc con là nơi Chúa 
Vì nguồn nghỉ [Eb] an trong [D7] Chúa muôn [Gm] đời.
ĐK: 
Nơi [G] Ngài con đặt hy [Em] vọng 
Nơi [C] Ngài con dâng xác [G] hồn
Lạy Thiên [D] Chúa Đấng Cứu độ [G] con
Lạy Thiên [Am] Chúa Đấng [D] cứu độ [G] con.
3. Lạy [Gm] Chúa Ngài từ [D7] bi xót thương muôn [Eb] vàn
Phận bầy [F] tôi biết bao lỗi [Bb] lầm
Xin [Eb] chớ chấp tội [Gm] con nào ai luôn đứng [D] vững
Giờ Ngài gọi [Bb] con xa lìa nhân thế
Giờ Ngài gọi [Eb] con đến [D7] trước nhan [Gm] Ngài.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hy lễ cuối cùng

Linh mục Ân Đức
1. Lạy [Gm] Chúa trọn đời [D7] con đã dâng cho [Eb] Ngài
Trọn đời [F] con bước theo chân [Bb] Ngài
Con [Eb] muốn Chúa ở [Gm] đâu thì cho con ở [D7] đó
Để trọn đời [Bb] con dâng làm hy tế
Để trọn niềm [Eb] vui trong [D7] Chúa muôn [Gm] đời.
2. Lạy [Gm] Chúa điều mà [D7] con khấn xin đêm [Eb] ngày
Điều mà [F] con thiết tha van [Bb] nài
Con [Eb] muốn Chúa ở [Gm] đâu thì cho con ở [D7] đó
Vì niềm hạnh [Bb] phúc con là nơi Chúa 
Vì nguồn nghỉ [Eb] an trong [D7] Chúa muôn [Gm] đời.
ĐK: 
Nơi [G] Ngài con đặt hy [Em] vọng 
Nơi [C] Ngài con dâng xác [G] hồn
Lạy Thiên [D] Chúa Đấng Cứu độ [G] con
Lạy Thiên [Am] Chúa Đấng [D] cứu độ [G] con.
3. Lạy [Gm] Chúa Ngài từ [D7] bi xót thương muôn [Eb] vàn
Phận bầy [F] tôi biết bao lỗi [Bb] lầm
Xin [Eb] chớ chấp tội [Gm] con nào ai luôn đứng [D] vững
Giờ Ngài gọi [Bb] con xa lìa nhân thế
Giờ Ngài gọi [Eb] con đến [D7] trước nhan [Gm] Ngài.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com