1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hy lễ cuối cùng

Cuộn trang

1. Lạy [Gm] Chúa trọn đời [D7] con đã dâng cho [Eb] Ngài Trọn đời [F] con bước theo chân [Bb] Ngài Con [Eb] muốn Chúa ở [Gm] đâu thì cho con ở [D7] đó Để trọn đời [Bb] con dâng làm hy tế Để trọn niềm [Eb] vui trong [D7] Chúa muôn [Gm] đời. 2. Lạy [Gm] Chúa điều mà [D7] con khấn xin đêm [Eb] ngày Điều mà [F] con thiết tha van [Bb] nài Con [Eb] muốn Chúa ở [Gm] đâu thì cho con ở [D7] đó Vì niềm hạnh [Bb] phúc con là nơi Chúa Vì nguồn nghỉ [Eb] an trong [D7] Chúa muôn [Gm] đời. ĐK: Nơi [G] Ngài con đặt hy [Em] vọng Nơi [C] Ngài con dâng xác [G] hồn Lạy Thiên [D] Chúa Đấng Cứu độ [G] con Lạy Thiên [Am] Chúa Đấng [D] cứu độ [G] con. 3. Lạy [Gm] Chúa Ngài từ [D7] bi xót thương muôn [Eb] vàn Phận bầy [F] tôi biết bao lỗi [Bb] lầm Xin [Eb] chớ chấp tội [Gm] con nào ai luôn đứng [D] vững Giờ Ngài gọi [Bb] con xa lìa nhân thế Giờ Ngài gọi [Eb] con đến [D7] trước nhan [Gm] Ngài.

Video hướng dẫn