highlight chords
				                
HY VỌNG 
 

    
Tonny: 
 

  [Cm]        [Fm]    [Bb7]         [Gm] 
Dù cho ngày xưa, tan vào mưa, dịu dàng em đến ngày nào 
  [Ab]         [Fm]    [G]           [G7] 
Dù ngàn lời nói, chia làm đôi, mình anh dưới phố nhìn lại 
   [Cm]        [Fm]    
Tình yêu còn chi, khi người đi 
  [Bb]        [Gm7]
Nhẹ nhàng lệ rơi ướt mi 
  [Ab]          [Fm]       [G7]  
Giờ nơi đây trong anh xót lại, từng phút giây. 
 

    
Miu Lê: 
 

       [Cm]              
Vì đâu người hỡi tình yêu vụt xa ngàn mây 
        [Fm]      
Vì đâu ân tình kia khép lại. 
  [Bb7]                    [Gm7]   
Vì đâu vì đâu lìa xa, lạnh khi có người qua, thế này. 
  [Ab]     [Fm]          [Bb7]   
Bay đi trong hư vô khi căn gác trống một mình 
    [Gm]  [Cm]        [Fm] [G]      
Một làn khói vô hình, là ngày ấy đôi mình ... 
 

    
Tonny: 
 

       [Cm]              
Niềm vui vây kín khi anh cạnh em thật lâu. 
        [Fm]       
Mà vì đâu người "say goodbye!" 
   [Bb7]           
Nhạt phai nhạt phai ngày mai 
         [Gm7]  [Cm7] 
Còn lại đây mình anh tê tái. 
  [Ab]      [Fm]       [Bb7sus2] 
Và môi hôn trong mưa anh sẽ dấu ngoài 
       [Fm7]     [Fm] 
Đợi chờ trong cơn mưa hết rồi 
         [G7]  
Một cuộc tình đã qua. 
 

         
Miu Lê vs Tonny: 
 

             [Cm]         [Fm] 
Lạnh khuya trong màn mưa chợt nhiên em thấy anh 
          [Gm]     [Cm7] 
Giọt sương đêm lạnh vai em bước đi. 
        [Cm]     [Bb7] 
Và khi em nhận ra ta mất nhau 
     [Gm]    [Cm7] 
Lặng nhìn anh thật lâu 
                       
{Đoạn kế tiếp tương tự phía trên nhé các bạn} 
    
Miu Lê: 
                            
Dù cho ngày xưa, tan vào mưa, dịu dàng anh đến ngày nào 
                             
Dù ngàn lời nói, chia làm đôi, mình em dưới phố nhìn lại 
                
Tình yêu còn chi, khi người đi 
            
Nhẹ nhàng lệ rơi ướt mi 
                       
Giờ nơi đây trong em xót lại, từng phút giây. 
 

    
Tonny: 
 

                     
Vì đâu người hỡi tình yêu vụt xa ngàn mây 
               
Vì đâu ân tình kia khép lại. 
                           
Vì đâu vì đâu lìa xa, lạnh khi có người qua, thế này. 
                       
Bay đi trong hư vô khi căn gác trống một mình 
                       
Một làn khói vô hình, là ngày ấy đôi mình ... 
 

    
Miu Lê: 
 

                      
Niềm vui vây kín khi anh cạnh em thật lâu. 
              
Mà vì đâu người say goodbye 
               
Nhạt phai nhạt phai ngày mai 
               
Còn lại đây mình emi tê tái. 
                  
Và môi hôn trong mưa em sẽ dấu kín 
               
Đợi chờ trong cơn mưa hết rồi 
           
Một cuộc tình đã qua. 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Hy vọng - Tony Việt f.t Miu Lê [Cm]

				                
HY VỌNG 
 

    
Tonny: 
 

  [Cm]        [Fm]    [Bb7]         [Gm] 
Dù cho ngày xưa, tan vào mưa, dịu dàng em đến ngày nào 
  [Ab]         [Fm]    [G]           [G7] 
Dù ngàn lời nói, chia làm đôi, mình anh dưới phố nhìn lại 
   [Cm]        [Fm]    
Tình yêu còn chi, khi người đi 
  [Bb]        [Gm7]
Nhẹ nhàng lệ rơi ướt mi 
  [Ab]          [Fm]       [G7]  
Giờ nơi đây trong anh xót lại, từng phút giây. 
 

    
Miu Lê: 
 

       [Cm]              
Vì đâu người hỡi tình yêu vụt xa ngàn mây 
        [Fm]      
Vì đâu ân tình kia khép lại. 
  [Bb7]                    [Gm7]   
Vì đâu vì đâu lìa xa, lạnh khi có người qua, thế này. 
  [Ab]     [Fm]          [Bb7]   
Bay đi trong hư vô khi căn gác trống một mình 
    [Gm]  [Cm]        [Fm] [G]      
Một làn khói vô hình, là ngày ấy đôi mình ... 
 

    
Tonny: 
 

       [Cm]              
Niềm vui vây kín khi anh cạnh em thật lâu. 
        [Fm]       
Mà vì đâu người "say goodbye!" 
   [Bb7]           
Nhạt phai nhạt phai ngày mai 
         [Gm7]  [Cm7] 
Còn lại đây mình anh tê tái. 
  [Ab]      [Fm]       [Bb7sus2] 
Và môi hôn trong mưa anh sẽ dấu ngoài 
       [Fm7]     [Fm] 
Đợi chờ trong cơn mưa hết rồi 
         [G7]  
Một cuộc tình đã qua. 
 

         
Miu Lê vs Tonny: 
 

             [Cm]         [Fm] 
Lạnh khuya trong màn mưa chợt nhiên em thấy anh 
          [Gm]     [Cm7] 
Giọt sương đêm lạnh vai em bước đi. 
        [Cm]     [Bb7] 
Và khi em nhận ra ta mất nhau 
     [Gm]    [Cm7] 
Lặng nhìn anh thật lâu 
                       
{Đoạn kế tiếp tương tự phía trên nhé các bạn} 
    
Miu Lê: 
                            
Dù cho ngày xưa, tan vào mưa, dịu dàng anh đến ngày nào 
                             
Dù ngàn lời nói, chia làm đôi, mình em dưới phố nhìn lại 
                
Tình yêu còn chi, khi người đi 
            
Nhẹ nhàng lệ rơi ướt mi 
                       
Giờ nơi đây trong em xót lại, từng phút giây. 
 

    
Tonny: 
 

                     
Vì đâu người hỡi tình yêu vụt xa ngàn mây 
               
Vì đâu ân tình kia khép lại. 
                           
Vì đâu vì đâu lìa xa, lạnh khi có người qua, thế này. 
                       
Bay đi trong hư vô khi căn gác trống một mình 
                       
Một làn khói vô hình, là ngày ấy đôi mình ... 
 

    
Miu Lê: 
 

                      
Niềm vui vây kín khi anh cạnh em thật lâu. 
              
Mà vì đâu người say goodbye 
               
Nhạt phai nhạt phai ngày mai 
               
Còn lại đây mình emi tê tái. 
                  
Và môi hôn trong mưa em sẽ dấu kín 
               
Đợi chờ trong cơn mưa hết rồi 
           
Một cuộc tình đã qua. 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com