highlight chords
				                                                 
| B - - - | - - A - | G - F - | E - - - | E7 - - - | D - - - | D7 - - - | 
 

                                 
[A]    [A]/G (3x222x) [C]       [D]   [E]    [A] [A]/G 
 [A]     [A/G]   [C]    [D]   [E]    [A]     [A/G] 
I am he as yo u are he as you a re me a nd we are all toget her 
                        
[C]                     [D] 
 [C]                      [D]     
S ee how they run like pigs from a gun see how they fly 
   
A 
    [A] 
I"m cry ing 
 

                                    
Expert texpert choking smokers don"t you think the joker laughs at you? 
                             
See how they smile like pigs in a sty, see how they snied 
      
I"m crying 
 

                                       
[A]         [A]/[G] [D]/F# (2x023x) Famj7      [G]      [A] A/G 
  [A]     [A/G]      [D/F]       Famj7  [G]    [A]  [A/G] 
Sit ting on a c ornflake wai ting for the van t o co me 
 
F 
 [F]                       
C orporation tee shirt stupid bloody Tuesday man 
 
B 
 [B]                          
y ou"ve been a naughty boy you let your face grow long 
 

 

                           
Yellow matter custard dripping from a dead dog"s eye 
                         
Crab a locker fishwife pornographic priestess boy 
                          
you been a naughty girl you let your knickers down 
 

                        
Semolina pilchards climbing up the Eiffel Tower 
                       
Element"ry penguin singing Hare Krishna. Man 
                         
you should have seen them kicking Edgar Allan Poe 
 

    
CHORUS 
                            
[C]           [D]         [E] 
     [C]               [D]           [E]       
I am the e gg-man,  they are the egg-men, I am the Walrus [G]o o goo g" joob 
 

                                     
[A]     [A]/[G]       [C]      [D]     [E]    [A] [A]/G 
 [A]       [A/G]     [C]   [D]    [E]     [A]   [A/G] 
M ister city p"l iceman sitti g prett y little p"lice me n in a row 
                        
[C]                     [D] 
 [C]                     [D]      
S ee how they fly like Lucy in the Sky see h ow they run 
                              
[A]        [Dsus4]   [A]      [E]  [D] [D7] 
    [A]     [Dsus4]   [A]   [E]     [D]   [D7] 
I"m cryi ng   I"m cry - ing I"m cr ying  I"m cry - i ng 
 

 

    
BRIDGE 
 

                     
| E - - - | B - A - | G - F - | E - - - | 
 

                               
[B]      [A]     [G]     [F]     [E]   [F] 
 [B]        [A]      [G]        [F]        [E]     [F]  
S itting in an Engl ish garden w aiting for the s un.    If the sun don"t come 
                                  
[B7]                               [C] 
 [B7]                             [C]       
y ou get a tan from standing in the English rain    I am the egg-man... 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

I am the walrus - The Beatles

				                                                 
| B - - - | - - A - | G - F - | E - - - | E7 - - - | D - - - | D7 - - - | 
 

                                 
[A]    [A]/G (3x222x) [C]       [D]   [E]    [A] [A]/G 
 [A]     [A/G]   [C]    [D]   [E]    [A]     [A/G] 
I am he as yo u are he as you a re me a nd we are all toget her 
                        
[C]                     [D] 
 [C]                      [D]     
S ee how they run like pigs from a gun see how they fly 
   
A 
    [A] 
I"m cry ing 
 

                                    
Expert texpert choking smokers don"t you think the joker laughs at you? 
                             
See how they smile like pigs in a sty, see how they snied 
      
I"m crying 
 

                                       
[A]         [A]/[G] [D]/F# (2x023x) Famj7      [G]      [A] A/G 
  [A]     [A/G]      [D/F]       Famj7  [G]    [A]  [A/G] 
Sit ting on a c ornflake wai ting for the van t o co me 
 
F 
 [F]                       
C orporation tee shirt stupid bloody Tuesday man 
 
B 
 [B]                          
y ou"ve been a naughty boy you let your face grow long 
 

 

                           
Yellow matter custard dripping from a dead dog"s eye 
                         
Crab a locker fishwife pornographic priestess boy 
                          
you been a naughty girl you let your knickers down 
 

                        
Semolina pilchards climbing up the Eiffel Tower 
                       
Element"ry penguin singing Hare Krishna. Man 
                         
you should have seen them kicking Edgar Allan Poe 
 

    
CHORUS 
                            
[C]           [D]         [E] 
     [C]               [D]           [E]       
I am the e gg-man,  they are the egg-men, I am the Walrus [G]o o goo g" joob 
 

                                     
[A]     [A]/[G]       [C]      [D]     [E]    [A] [A]/G 
 [A]       [A/G]     [C]   [D]    [E]     [A]   [A/G] 
M ister city p"l iceman sitti g prett y little p"lice me n in a row 
                        
[C]                     [D] 
 [C]                     [D]      
S ee how they fly like Lucy in the Sky see h ow they run 
                              
[A]        [Dsus4]   [A]      [E]  [D] [D7] 
    [A]     [Dsus4]   [A]   [E]     [D]   [D7] 
I"m cryi ng   I"m cry - ing I"m cr ying  I"m cry - i ng 
 

 

    
BRIDGE 
 

                     
| E - - - | B - A - | G - F - | E - - - | 
 

                               
[B]      [A]     [G]     [F]     [E]   [F] 
 [B]        [A]      [G]        [F]        [E]     [F]  
S itting in an Engl ish garden w aiting for the s un.    If the sun don"t come 
                                  
[B7]                               [C] 
 [B7]                             [C]       
y ou get a tan from standing in the English rain    I am the egg-man... 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com