highlight chords
| B - - - | - - A - | G - F - | E - - - | E7 - - - | D - - - | D7 - - - |
A A/G (3x222x) C D E A A/G
I [A]am he as [A/g]yo [C] [D] [E] [A] [A/g]u are he as you a re me a nd we are all toget her
C D
[C]S ee how they run like pigs from a gun see [D]how they fly
A
I'm [A]cry ing
Expert texpert choking smokers don't you think the joker laughs at you?
See how they smile like pigs in a sty, see how they snied
I'm crying
A A/G D/F# (2x023x) Famj7 G A A/G
[A]Sit ting on a [A/g]c [D/f] [Famj7] [G] [A] [A/g]ornflake wai ting for the van t o co me
F
[F]C orporation tee shirt stupid bloody Tuesday man
B
[B]y ou've been a naughty boy you let your face grow long
Yellow matter custard dripping from a dead dog's eye
Crab a locker fishwife pornographic priestess boy
you been a naughty girl you let your knickers down
Semolina pilchards climbing up the Eiffel Tower
Element'ry penguin singing Hare Krishna. Man
you should have seen them kicking Edgar Allan Poe
CHORUS
C D E
I am the [C]e gg-man, they are the [D]egg-men, I am the Walrus Go [E]o goo g' joob
A A/G C D E A A/G
[A]M ister city [A/g]p'l [C] [D] [E] [A] [A/g]iceman sitti g prett y little p'lice me n in a row
C D
[C]S ee how they fly like Lucy in the Sky see [D]h ow they run
A Dsus4 A E D D7
I'm [A]cryi ng [Dsus4]I'm cry [A]- ing [E]I'm cr ying [D]I'm [D7]cry - i ng
BRIDGE
| E - - - | B - A - | G - F - | E - - - |
B A G F E F
[B]S itting in an [A]Engl ish [G]garden w aiting for [F]the s un. [E]If the sun [F]don't come
B7 C
y [B7]ou get a tan from standing in the English rain I [C]am the egg-man...
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

I Am The Walrus

The Beatles
| B - - - | - - A - | G - F - | E - - - | E7 - - - | D - - - | D7 - - - |
A A/G (3x222x) C D E A A/G
I [A]am he as [A/g]yo [C] [D] [E] [A] [A/g]u are he as you a re me a nd we are all toget her
C D
[C]S ee how they run like pigs from a gun see [D]how they fly
A
I'm [A]cry ing
Expert texpert choking smokers don't you think the joker laughs at you?
See how they smile like pigs in a sty, see how they snied
I'm crying
A A/G D/F# (2x023x) Famj7 G A A/G
[A]Sit ting on a [A/g]c [D/f] [Famj7] [G] [A] [A/g]ornflake wai ting for the van t o co me
F
[F]C orporation tee shirt stupid bloody Tuesday man
B
[B]y ou've been a naughty boy you let your face grow long
Yellow matter custard dripping from a dead dog's eye
Crab a locker fishwife pornographic priestess boy
you been a naughty girl you let your knickers down
Semolina pilchards climbing up the Eiffel Tower
Element'ry penguin singing Hare Krishna. Man
you should have seen them kicking Edgar Allan Poe
CHORUS
C D E
I am the [C]e gg-man, they are the [D]egg-men, I am the Walrus Go [E]o goo g' joob
A A/G C D E A A/G
[A]M ister city [A/g]p'l [C] [D] [E] [A] [A/g]iceman sitti g prett y little p'lice me n in a row
C D
[C]S ee how they fly like Lucy in the Sky see [D]h ow they run
A Dsus4 A E D D7
I'm [A]cryi ng [Dsus4]I'm cry [A]- ing [E]I'm cr ying [D]I'm [D7]cry - i ng
BRIDGE
| E - - - | B - A - | G - F - | E - - - |
B A G F E F
[B]S itting in an [A]Engl ish [G]garden w aiting for [F]the s un. [E]If the sun [F]don't come
B7 C
y [B7]ou get a tan from standing in the English rain I [C]am the egg-man...

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com