highlight chords
I call your [E7]n ame but you're not [C#7]th ere
Was I to [F#7]blam for being [B7]un fair
Oh I can't [E7]sleep at night since you've [C#7]been gone
I never weep [F#7]a t night, I [A]can't go on
Don't you know I [A]can' t take it
I don't know [C#m]wh o can
I'm not going to [F#]ma ke it
I'm not that kind [C]o f [B7]man.
Oh I can't sleep at night but just the same
I ever weep at night I call your name.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

I Call Your Name

The Beatles
I call your [E7]n ame but you're not [C#7]th ere
Was I to [F#7]blam for being [B7]un fair
Oh I can't [E7]sleep at night since you've [C#7]been gone
I never weep [F#7]a t night, I [A]can't go on
Don't you know I [A]can' t take it
I don't know [C#m]wh o can
I'm not going to [F#]ma ke it
I'm not that kind [C]o f [B7]man.
Oh I can't sleep at night but just the same
I ever weep at night I call your name.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com