highlight chords
I can't stop [D] loving you 
I've made up my [A] mind
To live in [E7] memories 
Of old lonesome [A] times
[E7] I can't stop [D] wanting you 
It's useless to [A] say
So I'll just [E7] live my life
In dreams of yester-[A] day

[E7] Those happy [A] hours 
That we once [D] knew
Though long [A] ago 
Still make me [E7] blue
They say the [A] time 
Heals the broken [D] heart
But time is stood [A] still 
Since we've [E7] been a-[A] part

I can't stop [D] loving you 
I've made up my [A] mind
To live in [E7] memories 
Of old lonesome [A] times
[E7] I can't stop [D] wanting you 
It's useless to [A] say
So I'll just [E7] live my life
In dreams of yester-[A] day
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

I can't stop loving you

Don Gibson
I can't stop [D] loving you 
I've made up my [A] mind
To live in [E7] memories 
Of old lonesome [A] times
[E7] I can't stop [D] wanting you 
It's useless to [A] say
So I'll just [E7] live my life
In dreams of yester-[A] day

[E7] Those happy [A] hours 
That we once [D] knew
Though long [A] ago 
Still make me [E7] blue
They say the [A] time 
Heals the broken [D] heart
But time is stood [A] still 
Since we've [E7] been a-[A] part

I can't stop [D] loving you 
I've made up my [A] mind
To live in [E7] memories 
Of old lonesome [A] times
[E7] I can't stop [D] wanting you 
It's useless to [A] say
So I'll just [E7] live my life
In dreams of yester-[A] day

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com