highlight chords
1. [Am] Dẫu tôi nói [F] được các thứ tiếng loài người
[Dm] Dẫu tôi nói [C] được các thứ tiếng [Am] trên trời
[Dm] Nhưng không tình yêu [Am] thương thì [E] tôi như đồng vang [F] tiếng
[E] Nhưng không tình yêu thương thì như chập chỏa [Am] kêu vang

2. [Am] Dầu tôi biết [F] được hết tất cả mọi điều
[Dm] Dầu tôi thấu [C] hiểu hết các sự [Am] nhiệm mầu
[Dm] Hay có cả đức [Am] tin có [E] thể dời non chuyển [F] núi
[E] Nhưng không tình yêu thương thì tôi nào đáng [Am] chi tôi

ĐK: Tình yêu [C] thương trong thế [F] gian này 
Là khoan [G] dung nhẫn nhục nhân [Am] từ
Xóa tan [F] hận thù, vui trong công [Am] bình
Mừng trong chân [G] lý, tin cậy mọi [Am] sự
Trông cậy mọi [F] sự, nín chịu mọi [Am] sự

Ðem thứ [Dm] tha ru cơn giận [Am] dữ
Ðem khiêm [F] tốn đến chốn khoe [Dm] mình
Ðem yêu [F] thương xóa bao ganh [Am] tị
Ðem tin [E] yêu lấp nỗi nghi [Am] ngờ

3. [Am] Dẫu đem gia [F] tài phân phát kẻ khó nghèo
[Dm] Dẫu đem đốt [C] mình trong lửa cháy [Am] nhục hình
[Dm] Hay thân mình hy [Am] sinh chịu [E] bao trăm ngàn đau [F] đớn
[E] Nhưng không tình yêu thương thì tôi nào đáng [Am] chi tôi
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

I Cô-rinh-tô 13

Linh mục Trần Quốc Bảo
1. [Am] Dẫu tôi nói [F] được các thứ tiếng loài người
[Dm] Dẫu tôi nói [C] được các thứ tiếng [Am] trên trời
[Dm] Nhưng không tình yêu [Am] thương thì [E] tôi như đồng vang [F] tiếng
[E] Nhưng không tình yêu thương thì như chập chỏa [Am] kêu vang

2. [Am] Dầu tôi biết [F] được hết tất cả mọi điều
[Dm] Dầu tôi thấu [C] hiểu hết các sự [Am] nhiệm mầu
[Dm] Hay có cả đức [Am] tin có [E] thể dời non chuyển [F] núi
[E] Nhưng không tình yêu thương thì tôi nào đáng [Am] chi tôi

ĐK: Tình yêu [C] thương trong thế [F] gian này 
Là khoan [G] dung nhẫn nhục nhân [Am] từ
Xóa tan [F] hận thù, vui trong công [Am] bình
Mừng trong chân [G] lý, tin cậy mọi [Am] sự
Trông cậy mọi [F] sự, nín chịu mọi [Am] sự

Ðem thứ [Dm] tha ru cơn giận [Am] dữ
Ðem khiêm [F] tốn đến chốn khoe [Dm] mình
Ðem yêu [F] thương xóa bao ganh [Am] tị
Ðem tin [E] yêu lấp nỗi nghi [Am] ngờ

3. [Am] Dẫu đem gia [F] tài phân phát kẻ khó nghèo
[Dm] Dẫu đem đốt [C] mình trong lửa cháy [Am] nhục hình
[Dm] Hay thân mình hy [Am] sinh chịu [E] bao trăm ngàn đau [F] đớn
[E] Nhưng không tình yêu thương thì tôi nào đáng [Am] chi tôi

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com