1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

I Don't Believe In You

Cuộn trang

[Dm]Em nói dối đã hứa rằng [Am]mãi không xa rời 
Vậy [Bb]mà giờ đây còn [C]riêng mình anh [F]thôi 
[Gm]Bao yêu thương ngày [A]nào người mang đi [Dm]hết những ngọt [G]ngào 
Còn [Gm]một mình anh ôm cô đơn thét [A7]gào 
 
[Dm]Anh nói dối anh đã quên [Am]em lâu rồi 
[Bb]Bao yêu thương mình trao [C]bao yêu thương ngày nao 
Giờ [F]tan theo khói mây 
[Gm]Anh yêu ai khác [A] đây chúc em tìm [Dm]được niềm vui [Gm7]mới 
Đừng [Gm]trông mông chi anh sẽ quên những gì đã [A7]qua 
 
[Dm]Chẳng thể nào ngừng nghĩ đến [Am]em hỡi người 
[Bb]Không cần em [C]không cần yêu sao vẫn [F]mơ về anh quá nhiều [A] 
Và chỉ [Dm]còn một mình riêng anh 
Ngồi đợi [C]chờ ngày dài thâu đêm 
Mỏi [Gm]mòn, héo [A7]hon, cô đơn mình [Dsus4]anh với [D]anh 
 
ĐK: 
[Dm]No, I don’t believe in you 
[Am]No, I don’t believe in you 
Chẳng [Bb]thể tin ai nói [C]mãi mãi [F]sẽ chẳng phai [A] 
[Dm]No, I can’t believe in you 
[Am]No, I can’t believe in you 
[Gm]Đã chia lìa, đừng [A7]nhắc tên nhau làm [Dsus4]chi hỡi [D]em... 
 
Rap chơi theo vòng hợp âm: 
[Dm] - [Am] - ([Bb] - [C]) – [F][Gm] – ([Dm][Bb]) – [Gm][A7] 
 
[Dm]Anh nói dối anh đã quên [Am]em lâu rồi 
[Bb]Bao yêu thương mình trao [C]bao yêu thương ngày nao 
Giờ [F]tan theo khói mây 
[Gm]Anh yêu ai khác [A] đây chúc em tìm [Dm]được niềm vui [Gm7]mới 
Đừng [Gm]trông mông chi anh sẽ quên những gì đã [A7]qua 
 
ĐK: 
[Dm]No, I don’t believe in you 
[Am]No, I don’t believe in you 
Chẳng [Bb]thể tin ai nói [C]mãi mãi [F]sẽ chẳng phai [A] 
[Dm]No, I can’t believe in you 
[Am]No, I can’t believe in you 
[Gm]Đã chia lìa, đừng [A7]nhắc tên nhau làm [Dsus4]chi hỡi [D]em... 
 
Rap: 
[Dm] - [Am] - ([Bb] - [C]) – [F][Gm] – ([Dm][Bb]) – [Gm][A7] 
 
ĐK: 
[Dm]No, I don’t believe in you 
[Am]No, I don’t believe in you 
Chẳng [Bb]thể tin ai nói [C]mãi mãi [F]sẽ chẳng phai [A] 
[Dm]No, I can’t believe in you 
[Am]No, I can’t believe in you 
[Gm]Đã chia lìa, đừng [A7]nhắc tên nhau làm [Dsus4]chi hỡi [D]em... 
 
[Dm]Anh nói dối anh đã quên [Am]em lâu rồi 
[Bb]Anh… quên [A7]em lâu [Dm]rồi. 

Video hướng dẫn