highlight chords
Intro: [G] [D7] [Em] [Am] [C] [D7] [G] 

Verse 1.
[G] I don't [D7] like [Em] to sleep [Am] alone
[C] Stay with [D7] me, don't [G] go.
[G] Talk with [D7] me [Em] for just a [Am] while 
[C] So much of [D7] you to get to [G] know.

Chorus:
[C] Reaching [D7] out, [G] touching [Em] you
[Am] Leaving all the [D7] worries far [G] behind.

[C] Loving [D7] you, [G] the way I [Em] do
[Am] My mouth on [C] yours and yours on [D7] mine

Verse 2:
[G] Marry [D7] me, [Em] or let me live with [Am] you
[C] nothing's [D7] wrong when love is [G] right.
[G] Like the man [D7] said [Em] in his [Am] song
[C] Help me [D7] make it through the [G] night.

Chorus:
[C] Loneli-[D7] ness [G] can get you [Em] down
[Am] When you get to [C] thinking no one [D7] cares.

Verse 3:
[G] Lean on [D7] me, [Em] and I'll lean on [Am] you
[C] Together [D7] we will see it [G] through.
[G] Oh, I don' t [D7] like [Em] to sleep [Am] alone
[C] Sad to [D7] think some folks [G] do.

[G] No, I don't [D7] like [Em] to sleep [Am] alone
[C] No one [D7] does … do [G] you?

[G] I don't [D7] like [Em] to sleep [Am] alone,
[C] No one [D7] does … do [G] you?
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

I don't like to sleep alone

Paul Anka
Intro: [G] [D7] [Em] [Am] [C] [D7] [G] 

Verse 1.
[G] I don't [D7] like [Em] to sleep [Am] alone
[C] Stay with [D7] me, don't [G] go.
[G] Talk with [D7] me [Em] for just a [Am] while 
[C] So much of [D7] you to get to [G] know.

Chorus:
[C] Reaching [D7] out, [G] touching [Em] you
[Am] Leaving all the [D7] worries far [G] behind.

[C] Loving [D7] you, [G] the way I [Em] do
[Am] My mouth on [C] yours and yours on [D7] mine

Verse 2:
[G] Marry [D7] me, [Em] or let me live with [Am] you
[C] nothing's [D7] wrong when love is [G] right.
[G] Like the man [D7] said [Em] in his [Am] song
[C] Help me [D7] make it through the [G] night.

Chorus:
[C] Loneli-[D7] ness [G] can get you [Em] down
[Am] When you get to [C] thinking no one [D7] cares.

Verse 3:
[G] Lean on [D7] me, [Em] and I'll lean on [Am] you
[C] Together [D7] we will see it [G] through.
[G] Oh, I don' t [D7] like [Em] to sleep [Am] alone
[C] Sad to [D7] think some folks [G] do.

[G] No, I don't [D7] like [Em] to sleep [Am] alone
[C] No one [D7] does … do [G] you?

[G] I don't [D7] like [Em] to sleep [Am] alone,
[C] No one [D7] does … do [G] you?

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.vn