highlight chords
				                  
{C:Intro:} 
 [D]   [C]    [G] 
.  . 
  
.. 
 [G]              
. Baby"s good to me, you know, 
                   [D]    
she"s happy as can be, you know, she said so. 
         [C7]        [G]  
.I"m in love with her and I feel fi ne. 
 [G]                
. Baby says she"s mine, you know, 
                     [D]    
she tells me all the time, you know, she said so. 
         [C7]        [G]  
I"m in love with her and I feel fi ne. 
 

 

  [G]   [Bm]    [C]        [D7]  
. I"m so glad that she"s my little girl. 
  [G]    [Bm]     [C7]       [D7]   
. She"s so glad, she"s telling all the world. 
 

 

     [G]                
That her baby buys her things, you know, 
                     [D]    
he buys her diamond rings, you know, she said so. 
 [D7]         [C7]       [G]  
. She"s in love with me and I feel fi ne. 
 [D7]         [C7]       [G] 
. She"s in love with me and I feel fi ne 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

I feel fine - The Beatles

				                  
{C:Intro:} 
 [D]   [C]    [G] 
.  . 
  
.. 
 [G]              
. Baby"s good to me, you know, 
                   [D]    
she"s happy as can be, you know, she said so. 
         [C7]        [G]  
.I"m in love with her and I feel fi ne. 
 [G]                
. Baby says she"s mine, you know, 
                     [D]    
she tells me all the time, you know, she said so. 
         [C7]        [G]  
I"m in love with her and I feel fi ne. 
 

 

  [G]   [Bm]    [C]        [D7]  
. I"m so glad that she"s my little girl. 
  [G]    [Bm]     [C7]       [D7]   
. She"s so glad, she"s telling all the world. 
 

 

     [G]                
That her baby buys her things, you know, 
                     [D]    
he buys her diamond rings, you know, she said so. 
 [D7]         [C7]       [G]  
. She"s in love with me and I feel fi ne. 
 [D7]         [C7]       [G] 
. She"s in love with me and I feel fi ne 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com