highlight chords
{C:Intro:}
[D] [C] [G]
[G]. Baby's good to me, you know,
she's happy as can be, you know, she [D]said so.
.I'm in love with [C7]her and I feel [G]fi ne.
[G]. Baby says she's mine, you know,
she tells me all the time, you know, she [D]said so.
I'm in love with [C7]her and I feel [G]fi ne.
. [G]I'm so [Bm]glad that [C]she's my little [D7]girl.
. [G]She's so [Bm]glad, she's [C7]telling all the [D7]world.
That her [G]baby buys her things, you know,
he buys her diamond rings, you know, she [D]said so.
[D7]. She's in love [C7]with me and I [G]feel fi ne.
[D7]. She's in love [C7]with me and I [G]feel fi ne
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

I Feel Fine

The Beatles
{C:Intro:}
[D] [C] [G]
[G]. Baby's good to me, you know,
she's happy as can be, you know, she [D]said so.
.I'm in love with [C7]her and I feel [G]fi ne.
[G]. Baby says she's mine, you know,
she tells me all the time, you know, she [D]said so.
I'm in love with [C7]her and I feel [G]fi ne.
. [G]I'm so [Bm]glad that [C]she's my little [D7]girl.
. [G]She's so [Bm]glad, she's [C7]telling all the [D7]world.
That her [G]baby buys her things, you know,
he buys her diamond rings, you know, she [D]said so.
[D7]. She's in love [C7]with me and I [G]feel fi ne.
[D7]. She's in love [C7]with me and I [G]feel fi ne

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com