highlight chords
I [Bb] have a [F7] dream, a song to [Bb] sing
To help me [F7] cope with any [Bb] thing
If you see the [F] wonder [F7] of a fairy [Bb] tale
You can take the [F] future [F7] even if you [Bb] fail
I believe in [F7] angels
Something good in [Eb] everything I [Bb] see
I believe in [F7] angels
When I know the [Eb] time is right for [Bb] me
(I'll cross the [F7] stream, I have a [Bb] dream)
I'll cross the [F7] stream, I have a [Bb] dream
I have a [F7] dream, a [Bb] fantasy
To help me [F7] through [Bb] reality
And my desti –[F] nation [F7] makes it worth the [Bb] while
IPushing through the [F] darkness [F7] still another [Bb] mile
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

I have a dream

Abba
I [Bb] have a [F7] dream, a song to [Bb] sing
To help me [F7] cope with any [Bb] thing
If you see the [F] wonder [F7] of a fairy [Bb] tale
You can take the [F] future [F7] even if you [Bb] fail
I believe in [F7] angels
Something good in [Eb] everything I [Bb] see
I believe in [F7] angels
When I know the [Eb] time is right for [Bb] me
(I'll cross the [F7] stream, I have a [Bb] dream)
I'll cross the [F7] stream, I have a [Bb] dream
I have a [F7] dream, a [Bb] fantasy
To help me [F7] through [Bb] reality
And my desti –[F] nation [F7] makes it worth the [Bb] while
IPushing through the [F] darkness [F7] still another [Bb] mile

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com