highlight chords
[D] I never [G]thought that
A [Bm]guy like you would give a girl like [A]me a shot
[D] I think [G]maybe I [Bm]like you just a little
Or [A]maybe it's a lot
PRECHORUS:
[Bm] 'Cause when I [G]close my [A]eyes
CHORUS:
Da da da da
[D] Da da da da
[G] Da da da da
[Bm] Da da da [A]da
Da da da da
[D] Da da da da
[G] Da da da da
[Bm] I knew I [A]knew
You were the one
[D] Da da da da
[G] Da da da da
[Bm] Da da da da
[A] Da da da da
[D] Da da da da
[G] Da da da da
[Bm] I knew I [A]knew
You were the one
VERSE 2:
[D] When your eyes [G]met mine
The [Bm]butterflies in my bellies [A]came alive
[D] One step [G]closer
A [Bm]one in a million [A]feeling that you can't fight
PRECHORUS:
[Bm] 'Cause when I [G]close my [A]eyes
CHORUS:
Da da da da
[D] Da da da da
[G] Da da da da
[Bm] Da da da [A]da
Da da da da
[D] Da da da da
[G] Da da da da
[Bm] I knew I [A]knew
You were the one
[D] Da da da da
[G] Da da da da
[Bm] Da da da da
[A] Da da da da
[D] Da da da da
[G] Da da da da
[Bm] I knew I [A]knew
You were the one
BRIDGE:
[D][G] Slow-ly [Bm][A]sway-ing as you [D]take [G]me
And you [Bm]pull me in a [A]little closer
[D][G] Slow-ly [Bm][A]sway-ing when our [D]eyes [G]meet
We feel the [Bm]magic in the [A]air take over
[G] Hush, hush [A]there's no need to [G]talk
We say it [A]all when our lips [D]lock
CHORUS:
Da da da da
[D] Da da da da
[G] Da da da da
[Bm] Da da da [A]da
Da da da da
[D] Da da da da
[G] Da da da da
[Bm] I knew I [A]knew
You were the one
[D] Da da da da
[G] Da da da da
[Bm] Da da da da
[A] Da da da da
[D] Da da da da
[G] Da da da da
[Bm] I knew I [A]knew
You were the one
[D] Da da da da
[G] Da da da da
[Bm] Da da da da
[A] Da da da da
[D] Da da da da
[G] Da da da da
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

I Knew You Were The One

Tiffany Alvord
[D] I never [G]thought that
A [Bm]guy like you would give a girl like [A]me a shot
[D] I think [G]maybe I [Bm]like you just a little
Or [A]maybe it's a lot
PRECHORUS:
[Bm] 'Cause when I [G]close my [A]eyes
CHORUS:
Da da da da
[D] Da da da da
[G] Da da da da
[Bm] Da da da [A]da
Da da da da
[D] Da da da da
[G] Da da da da
[Bm] I knew I [A]knew
You were the one
[D] Da da da da
[G] Da da da da
[Bm] Da da da da
[A] Da da da da
[D] Da da da da
[G] Da da da da
[Bm] I knew I [A]knew
You were the one
VERSE 2:
[D] When your eyes [G]met mine
The [Bm]butterflies in my bellies [A]came alive
[D] One step [G]closer
A [Bm]one in a million [A]feeling that you can't fight
PRECHORUS:
[Bm] 'Cause when I [G]close my [A]eyes
CHORUS:
Da da da da
[D] Da da da da
[G] Da da da da
[Bm] Da da da [A]da
Da da da da
[D] Da da da da
[G] Da da da da
[Bm] I knew I [A]knew
You were the one
[D] Da da da da
[G] Da da da da
[Bm] Da da da da
[A] Da da da da
[D] Da da da da
[G] Da da da da
[Bm] I knew I [A]knew
You were the one
BRIDGE:
[D][G] Slow-ly [Bm][A]sway-ing as you [D]take [G]me
And you [Bm]pull me in a [A]little closer
[D][G] Slow-ly [Bm][A]sway-ing when our [D]eyes [G]meet
We feel the [Bm]magic in the [A]air take over
[G] Hush, hush [A]there's no need to [G]talk
We say it [A]all when our lips [D]lock
CHORUS:
Da da da da
[D] Da da da da
[G] Da da da da
[Bm] Da da da [A]da
Da da da da
[D] Da da da da
[G] Da da da da
[Bm] I knew I [A]knew
You were the one
[D] Da da da da
[G] Da da da da
[Bm] Da da da da
[A] Da da da da
[D] Da da da da
[G] Da da da da
[Bm] I knew I [A]knew
You were the one
[D] Da da da da
[G] Da da da da
[Bm] Da da da da
[A] Da da da da
[D] Da da da da
[G] Da da da da

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com