highlight chords
				             [G]                [C]    [D] 
When you are lonely, I’ll be clo se to you 
 [G]            [C]   [D] 
Sing a song you, you wan t me to 
 [Bm]         [Em]  
S ee the sun, is going down 
 [C]            [D]    
A thousand doves, return to net 
 

 [G]         [C]    [D] 
I’ll be around, whe n you cry 
 [G]             [C]    [D] 
It’s hard for me, to make y ou smile 
  [Bm]           [Em]   
I" ve loved again, because of you 
 [C]         [D]     [C]    [G] 
And I don’t know ho w, to prov e my love 
 

 [G]       [C]       
T hat…That the wa y I have to go 
    [Em]          [C]   
To brin g the love, into your life 
   [D]        
May b e you don’t care 
   [C]   [D]     [B]       [E] 
And I’ll ne ver find so meone like you 
    [Am]         [C]   
You kno w it’s true, I miss you so 
    [D]           [G] 
Our ow n world…will never die 
 

 [G]             [C]   [D] 
You don’t understand, how I feel 
 [G]              [C]   [D] 
That’s a secrect, you’ve neve r known 
 [Bm]              [Em]  
Deeping my heart, that’s only you 
 [C]                [D]   [G] 
And I wanna talk to you…That I lo ve you 
 

 

 [G]        [C]       
That…That the wa y I have to go 
      [Em]         [C]  
To bring t he love, into your l ife 
   [D]        
May b e you don’t care 
   [C]   [D]     [B]       [E] 
And I’ll ne ver find so meone like you 
    [Am]         [C]    
You kno w it’s true, I miss you so 
   [D]          [G]  
Our o wn world…will never die 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

I Love You-Anh Khang

				             [G]                [C]    [D] 
When you are lonely, I’ll be clo se to you 
 [G]            [C]   [D] 
Sing a song you, you wan t me to 
 [Bm]         [Em]  
S ee the sun, is going down 
 [C]            [D]    
A thousand doves, return to net 
 

 [G]         [C]    [D] 
I’ll be around, whe n you cry 
 [G]             [C]    [D] 
It’s hard for me, to make y ou smile 
  [Bm]           [Em]   
I" ve loved again, because of you 
 [C]         [D]     [C]    [G] 
And I don’t know ho w, to prov e my love 
 

 [G]       [C]       
T hat…That the wa y I have to go 
    [Em]          [C]   
To brin g the love, into your life 
   [D]        
May b e you don’t care 
   [C]   [D]     [B]       [E] 
And I’ll ne ver find so meone like you 
    [Am]         [C]   
You kno w it’s true, I miss you so 
    [D]           [G] 
Our ow n world…will never die 
 

 [G]             [C]   [D] 
You don’t understand, how I feel 
 [G]              [C]   [D] 
That’s a secrect, you’ve neve r known 
 [Bm]              [Em]  
Deeping my heart, that’s only you 
 [C]                [D]   [G] 
And I wanna talk to you…That I lo ve you 
 

 

 [G]        [C]       
That…That the wa y I have to go 
      [Em]         [C]  
To bring t he love, into your l ife 
   [D]        
May b e you don’t care 
   [C]   [D]     [B]       [E] 
And I’ll ne ver find so meone like you 
    [Am]         [C]    
You kno w it’s true, I miss you so 
   [D]          [G]  
Our o wn world…will never die 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com