highlight chords
I just [C]wanna sent to you a [G]message
And [Am]tell that I miss [Em]you
And I [F]want to phone you now to [C]say that
I'm [F]really missing [G]you
First thing [C]happens when I wake up [G]early
Is [Am]to miss you [Em]baby
[F]Whether it rains or [C]sunny
I [F]still miss you so [G]much [C7]

When I [F]say that I am [G]missing you
You [Em]don't believe in [Am]me
Yet you [F]love to ask me [G]whether I missed [C]you [C7]
I can't [F]show you all the [G]sweet thing
So I [Em]say that I miss [Am]you
And [F]after all of this
I [Dm7]just wish you [G]happy

I miss you[C]
I miss you[G]
I miss you[Am]
I miss you[Em]
I'm really [F]really missing [C]you
And I really [F]really so mean [G]it

I miss you[C]
I miss you[G]
I miss you[Am]
I miss you[Em]
I'm very [F]very missing [C]you
I am really[Dm] really missing [G]you
I miss you[C].

Hao xiang ni[C]
Hao xiang ni[G]
Hao xiang ni[Am]
Hao xiang ni[Em]

Shi zhen [F]de zhen de hao xiang [C]ni
Bu shi [F]jia de jia de hao xiang [G]ni

Hao xiang ni[C]
Hao xiang ni[G]
Hao xiang ni[Am]
Hao xiang ni[Em]

Shi [F]guo li guo li hao xiang [C]ni
Zhen de [Dm]xi bei xi bei hao xiang [G]ni
Hao xiang ni[C]

Hao xiang ni iiiiiiii~~
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

I Miss You - Hao Xiang Ni (English Version)

Joyce Chu
I just [C]wanna sent to you a [G]message
And [Am]tell that I miss [Em]you
And I [F]want to phone you now to [C]say that
I'm [F]really missing [G]you
First thing [C]happens when I wake up [G]early
Is [Am]to miss you [Em]baby
[F]Whether it rains or [C]sunny
I [F]still miss you so [G]much [C7]

When I [F]say that I am [G]missing you
You [Em]don't believe in [Am]me
Yet you [F]love to ask me [G]whether I missed [C]you [C7]
I can't [F]show you all the [G]sweet thing
So I [Em]say that I miss [Am]you
And [F]after all of this
I [Dm7]just wish you [G]happy

I miss you[C]
I miss you[G]
I miss you[Am]
I miss you[Em]
I'm really [F]really missing [C]you
And I really [F]really so mean [G]it

I miss you[C]
I miss you[G]
I miss you[Am]
I miss you[Em]
I'm very [F]very missing [C]you
I am really[Dm] really missing [G]you
I miss you[C].

Hao xiang ni[C]
Hao xiang ni[G]
Hao xiang ni[Am]
Hao xiang ni[Em]

Shi zhen [F]de zhen de hao xiang [C]ni
Bu shi [F]jia de jia de hao xiang [G]ni

Hao xiang ni[C]
Hao xiang ni[G]
Hao xiang ni[Am]
Hao xiang ni[Em]

Shi [F]guo li guo li hao xiang [C]ni
Zhen de [Dm]xi bei xi bei hao xiang [G]ni
Hao xiang ni[C]

Hao xiang ni iiiiiiii~~

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com