1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

I miss you (好想你 - Hao xiang ni)

Cuộn trang

I. Vietnamese version by Joyce Chu 1. Nhiều khi [F] vu vơ em lại rất muốn nhắn [Am] tin Rằng [Bb] em nhớ anh mỗi [F] ngày Giật mình [Bb] chợt nhận ra khoảng cách của [Am] đôi mình Là [Gm] nhiều giờ trên máy [C] bay 2, Vì em [F] đây chỉ là một cô gái đang [Am] yêu Chỉ có [Bb] biết nhớ anh rất [F] nhiều [Bb] Dù trời mưa hay [Am] nắng to Trái tim [Bb] này chỉ biết nhớ [C] nhung Bridge : Người con [Bb] trai mà em nhớ [C] mong là một chàng [Am] trai Việt Nam dễ [Dm] thương Lần đầu [Bb] tiên gặp nhau anh [C] đã cho em [F] vấn vương Rồi cô [Bb] gái từ phương xa [C] đến như em biết [Am] cách nào đây để [Dm] nói ra Đành phải [Gm] dùng một lời thương mến mà em đã [C] rất thân quen Chorus : Hao xiang [F] ni, hao xiang [C] ni, hao xiang [Bb] ni, hao xiang [Am] ni Em [Bb] nhớ và nhớ và nhớ và nhớ rất [F] nhớ anh Em [Gm] nhớ và nhớ và nhớ và nhớ rất [C] nhớ anh Hao xiang [F] ni, hao xiang [C] ni, hao xiang [Bb] ni, hao xiang [F] ni Em [Bb] nhớ và nhớ và nhớ và nhớ rất [F] nhớ anh Em [Gm] nhớ và nhớ và nhớ và nhớ rất [C] nhớ anh Hao xiang [F] ni, Hao xiang [F] ni, em nhớ [F] anh * Hao xiang [F] ni, Hao xiang [F] ni, em nhớ [F] anh ----------------- Chinese version by Joyce Chu 1. Xiang yao [F] chuan song yi feng jian xun gei [Am] ni Wo [Bb] hao xiang hoa xiang [F] ni Xiang yao [Bb] li ke da tong dian hua [Am] gei ni Wo [Gm] hao xiang hoa xiang [C] ni 2. Mei tian [F] qi chuang de di yi jian shi [Am] qing Jiu shi [Bb] hao xiang hao xiang [F] ni [Bb] Wu lun qing tian [Am] hai Shi xia [Bb] yu dou hao xiang hao xiang [C] ni Bridge: Mei ci [Bb] dang wo yi shou [C] wo hao xiang ni [Am] ni dou bu xiang [Dm] xin Dan que [Bb] zong ai wen wo [C] you mei you [F] xiang ni Wo bu [Bb] dong de tian yan [C] mi yu suo yi [Am] zhi shuo hao [Dm] xiang ni Fan zheng [Gm] shuoo lai shuo qu dou zhi xiang rang [C] ni kai xin Chorus: Hao xiang [F] ni, hao xiang [C] ni, hao xiang [Bb] ni, hao xiang [Am] ni Shi [Bb] zhen de zhen de hao [F] xiang ni Bu [Gm] shi jia de jia de hao [C] xiang ni Hao xiang [F] ni, hao xiang [C] ni, hao xiang [Bb] ni, hao xiang [Am] ni Shi [Bb] guo li guo li hao [F] xiang ni Zhen [Gm] de xi bei xi bei hao [C] xiang ni Hao xiang [F] ni * Hao xiang [F] ni, Hao xiang [C] ni, hao xiang [F] ni ---------------- English version by Joyce Chu 1. I just [F] wanna sent to you a mes-[Am] sage And [Bb] tell that I miss [F] you And I [Bb] want to phone you now to [Am] say that I'm [Gm] really missing [C] you 2. First thing [F] happens when I wake up ear-[Am] ly Is to [Bb] miss you ba-[F] by [Bb] Whether it rains or sun-[Am] ny I still [Bb] miss you so [C] much Pre: When I [Bb] say that I am [C] missing you you [Am] don't believe in [Dm] me Yet you [Bb] love to ask [C] me whether I [F] missed you I can't [Bb] show you all the [C] sweet thing so I [Am] say that I [Dm] miss you And [Gm] after all of this I just wish [C] you happy Chorus: I miss [F] you, I miss [C] you, I miss [Bb] you, I miss [Am] you I'm [Bb] really really mis-[F] sing you And [Gm] I really really so [C] mean it I miss [F] you, I miss [C] you, I miss [Bb] you, I miss [Am] you I am [Bb] very very mis-[F] sing you I am [Gm] really really mis-[C] sing you I miss [F] you Chorus Hao xiang [F] ni, hao xiang [C] ni, hao xiang [Bb] ni, hao xiang [Am] ni Shi [Bb] zhen de zhen de hao [F] xiang ni Bu [Gm] shi jia de jia de hao [C] xiang ni Hao xiang [F] ni, hao xiang [C] ni, hao xiang [Bb] ni, hao xiang [Am] ni Shi [Bb] guo li guo li hao [F] xiang ni Zhen [Gm] de xi bei xi bei hao [C] xiang ni Hao xiang [F] ni

Video hướng dẫn