highlight chords
				                             
INTRO: C (fade in keyboards?)... 
 

 [C]       [Am]     [F] [G]   
B aby,baby I swe ar to you-- --- . 
              
Baby,baby I"m here for you 
 

    
VERSE: 
 

       [F]  
I don"t know why, 
    [G]        [Em]   
why I did those things to you 
       [Am]      
What went th rough my mind 
       [F]     
And I don"t Know why, 
   [G]          [Em]  
Why I broke your heart in two 
       [Am]     
Guess that I was blind 
     [Fm]        [Dm]   
Baby how I wish you could forgive 
      [G]  [G] [Gsus4] [G] 
one more ti me-- --- --- . 
 

     
CHORUS: 
 

     [C]        [Am] 
And I sw ưear, I"ll be th ere 
    [F]      [G]  
Anytime you want me to 
      [C]      [Am] 
I"ll be tr ue, here for you 
 [Fm]      [Dm]   
D on"t leave me lonely 
 [F]      [G]  [Gsus4] [G] 
C ause I need y ou-- --- . 
 

             
VERSE:(chords as before) 
 

         
I"ve been a fool 
              
Now I see the price to pay 
           
I can"t run and hide 
           
Cause I"m losing you 
               
And my chances slipped away 
            
With each time I lied 
 

                   
Baby how I wish you could forgive me 
        
one more time 
 

       
RPT CHORUS: 
 

     
BRIDGE: 
      

       [Dm]         
Baby living without you 
       [F]   
will tear me apart 
      [Am]       [G]                
When I know how it could ha ve been 
         [Dm]        
But I don"t care where it leads to 
      [F]      
Let"s make a new start 
    [Am]     [Bb]    [C]    
And gi ve love a ch ance to wi -i-i-in 
        [C]   
Cause baby I s wear.. 
 

       
(As INTRO:) 
       

  [C]        [Am]      
Ba by baby I swear to you 
 [F]     [G]      [C]      
A nytime you want me to(y es I swear) 
 [C]       [Am]            
B aby baby I"m he re for you 
 [F]          
D on"t leave me lonely 
     [G]    
cause I n eed you 
 

         
RPT CHORUS(x2): 
 

     [C]        
yes baby I need you...... 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

I Need You - Westlife

				                             
INTRO: C (fade in keyboards?)... 
 

 [C]       [Am]     [F] [G]   
B aby,baby I swe ar to you-- --- . 
              
Baby,baby I"m here for you 
 

    
VERSE: 
 

       [F]  
I don"t know why, 
    [G]        [Em]   
why I did those things to you 
       [Am]      
What went th rough my mind 
       [F]     
And I don"t Know why, 
   [G]          [Em]  
Why I broke your heart in two 
       [Am]     
Guess that I was blind 
     [Fm]        [Dm]   
Baby how I wish you could forgive 
      [G]  [G] [Gsus4] [G] 
one more ti me-- --- --- . 
 

     
CHORUS: 
 

     [C]        [Am] 
And I sw ưear, I"ll be th ere 
    [F]      [G]  
Anytime you want me to 
      [C]      [Am] 
I"ll be tr ue, here for you 
 [Fm]      [Dm]   
D on"t leave me lonely 
 [F]      [G]  [Gsus4] [G] 
C ause I need y ou-- --- . 
 

             
VERSE:(chords as before) 
 

         
I"ve been a fool 
              
Now I see the price to pay 
           
I can"t run and hide 
           
Cause I"m losing you 
               
And my chances slipped away 
            
With each time I lied 
 

                   
Baby how I wish you could forgive me 
        
one more time 
 

       
RPT CHORUS: 
 

     
BRIDGE: 
      

       [Dm]         
Baby living without you 
       [F]   
will tear me apart 
      [Am]       [G]                
When I know how it could ha ve been 
         [Dm]        
But I don"t care where it leads to 
      [F]      
Let"s make a new start 
    [Am]     [Bb]    [C]    
And gi ve love a ch ance to wi -i-i-in 
        [C]   
Cause baby I s wear.. 
 

       
(As INTRO:) 
       

  [C]        [Am]      
Ba by baby I swear to you 
 [F]     [G]      [C]      
A nytime you want me to(y es I swear) 
 [C]       [Am]            
B aby baby I"m he re for you 
 [F]          
D on"t leave me lonely 
     [G]    
cause I n eed you 
 

         
RPT CHORUS(x2): 
 

     [C]        
yes baby I need you...... 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com