highlight chords
				                  [E7]          [A7]        [E7] 
Well she was just seventeen and y ou know what I me an 
                 [B7]      
And the way she looked was way be yond compare 
  [E]    [E7]     [A7]     [C7] 
So h ow could I dance wit h another o h, 
     [E7]     [B7]  [E7] 
when I sa w her standi ng the re 
 

       [E7]     [A7]      [E7] 
Well she look ed at me an d I, I could s ee 
                  [B7]     
That before too long I"d fall in lov e with her 
 [E]       [E7]      [A7]
S he wouldn"t dan ce with anoth er 
 [C7]     [E7]     [B7]   [E7] 
O h, when I saw her stan ding the re 
 

             [A7]           
Well my heart went boom w hen I crossed that room 
          [B7]   [A7] 
and I held her hand in min e 
 

         [E7]       
Well we danced th rough the night 
     [A7]       [E7] 
and we he ld each other ti ght 
                  [B7]   
And before too long I fell in love w ith her 
    [E]      [E7]     [A7] 
Now I"l l never dance with anothe r 
 [C7]      [E6]    [B7]   [E7] 
O h, since I saw her stand ing the re 
 

  [E7]       [B7]   [E7] 
Sinc e I saw her stan ding the re 
 [E7]      [E7]      [B7]     [E7] 
Ye ah, Well sinc e I saw her st anding ther e 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

I saw her standing there - The Beatles

				                  [E7]          [A7]        [E7] 
Well she was just seventeen and y ou know what I me an 
                 [B7]      
And the way she looked was way be yond compare 
  [E]    [E7]     [A7]     [C7] 
So h ow could I dance wit h another o h, 
     [E7]     [B7]  [E7] 
when I sa w her standi ng the re 
 

       [E7]     [A7]      [E7] 
Well she look ed at me an d I, I could s ee 
                  [B7]     
That before too long I"d fall in lov e with her 
 [E]       [E7]      [A7]
S he wouldn"t dan ce with anoth er 
 [C7]     [E7]     [B7]   [E7] 
O h, when I saw her stan ding the re 
 

             [A7]           
Well my heart went boom w hen I crossed that room 
          [B7]   [A7] 
and I held her hand in min e 
 

         [E7]       
Well we danced th rough the night 
     [A7]       [E7] 
and we he ld each other ti ght 
                  [B7]   
And before too long I fell in love w ith her 
    [E]      [E7]     [A7] 
Now I"l l never dance with anothe r 
 [C7]      [E6]    [B7]   [E7] 
O h, since I saw her stand ing the re 
 

  [E7]       [B7]   [E7] 
Sinc e I saw her stan ding the re 
 [E7]      [E7]      [B7]     [E7] 
Ye ah, Well sinc e I saw her st anding ther e 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com