highlight chords
[C]I saw [Am]mommy kissing [Em]Santa [Am]Claus
[C]Underneath the misletoe last [G7]night.
She [Dm]didn't see me [G7]creep
Down the [C]stairs to have a [C7]peep;
She [D]thought that I was [D7]tucked up
In my [G]bedroom [F]fast [G]asleep.
Then [C]I saw [Am]mommy tickle [Em]Santa [Am]Claus
[C]Underneath his [C7]beard so snowy [F]white;
Oh, what a [F]laugh it would have [Fm]been
If [C]Daddy had only [G7]seen
Mommy [C]kissing Santa [F]Claus [G]last [C]night.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

I Saw Mommy Kissing Santa Claus

Tommie Connor
[C]I saw [Am]mommy kissing [Em]Santa [Am]Claus
[C]Underneath the misletoe last [G7]night.
She [Dm]didn't see me [G7]creep
Down the [C]stairs to have a [C7]peep;
She [D]thought that I was [D7]tucked up
In my [G]bedroom [F]fast [G]asleep.
Then [C]I saw [Am]mommy tickle [Em]Santa [Am]Claus
[C]Underneath his [C7]beard so snowy [F]white;
Oh, what a [F]laugh it would have [Fm]been
If [C]Daddy had only [G7]seen
Mommy [C]kissing Santa [F]Claus [G]last [C]night.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com