highlight chords
[G][Bm][C][D] - [G][Bm][C][D] 
[G] I started a [Bm] joke, [C] which started the [D] whole world [G] crying [Bm][C]
But [D] I didnt [G] see [Bm][C] that the [D] joke was on [G] me, [Bm] oh [C] no [D]
[G] I started to [Bm] cry, [C] which started the [D] whole world [G] laughing [Bm][C]
Oh, if I’d only [G] seen [Bm][C] that the [D] joke was on [G] me
[Em] I looked at the [Bm] skies, running my [C] hands over my [G] eyes
And [Bm] I fell out of [Em] bed, hurting my [C] head from things that Id’ [D]said [D7]
Til [G] I finally [Bm] died, [C] which started the [D] whole world [G] living [Bm][C]
Oh, if [D] I’d only [G] seen [Bm][C] that the [D] joke was on [G] me
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

I started a joke

Bee Gees
[G][Bm][C][D] - [G][Bm][C][D] 
[G] I started a [Bm] joke, [C] which started the [D] whole world [G] crying [Bm][C]
But [D] I didnt [G] see [Bm][C] that the [D] joke was on [G] me, [Bm] oh [C] no [D]
[G] I started to [Bm] cry, [C] which started the [D] whole world [G] laughing [Bm][C]
Oh, if I’d only [G] seen [Bm][C] that the [D] joke was on [G] me
[Em] I looked at the [Bm] skies, running my [C] hands over my [G] eyes
And [Bm] I fell out of [Em] bed, hurting my [C] head from things that Id’ [D]said [D7]
Til [G] I finally [Bm] died, [C] which started the [D] whole world [G] living [Bm][C]
Oh, if [D] I’d only [G] seen [Bm][C] that the [D] joke was on [G] me

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com