1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

I wanna dance chachacha

Cuộn trang

1. [Em] Lắng nghe từng, nhịp [D] trống rất đều [C] Người yêu ơi hãy [D] vui lên nào? [Em] Hãy quay đều, [D] bước nhanh vào [C] Người yêu ơi anh [D] hãy đến mau 2. [Em] Bước bên người, [D] với tiếng cười [C] Người yêu ơi có [D] vui không nào? [Em] Hãy quay đều, [D] dưới ánh màu [C] Người yêu ơi anh [D] như ánh sao ĐK: [Em] I wanna dance do you [D] like chachacha [Em] Mack cer the mack or the [D] cha x 4 ------------------ * Baby, get on my cadillac Oh, no, I wanna dance my cha cha 1. [Em] Listen to this [D] magic sound [C] Baby, you just [D] can't feel down [Em] Rock'n'Roll, [D] rhythm and blues [C] Honey, you don't [D] need to choose 2. [Em] Join me so [D] in my dreams [C] Shining fish and [D] lovely scenes [Em] If you know [D] where to go [C] Stand by me in my [D] fantasy Chorus: [Em] I wanna dance since you [D] like chachacha [Em] Let make a romance on my [D] cha x 4 3. [Em] Everywhere it's [D] spreading out [Em] People are moving at this sound [Em] Standing close [D] We'll excite [Em] In this magic [D] sweety night

Video hướng dẫn