highlight chords
Intro: [C] [D] x4
Oh yeah, [G]I 'll tell you [D]some thing,
I [Em]think you [Bm]unders tand,
Then I'll - say that something:
I wanna hold your hand
I [C]wanna [D]hold [G]your [Em]h and.
I [C]wanna [D]hold [G]your hand.
Oh please, say to me
You'll let me be your man
And please, say to me
You'll let me hold yout hand.
Now let me hold your hand.
I wanna hold your hand!
[Dm7]And when I [G]tou ch [C]you I feel [Am]happy - inside.
[Dm7]It's such a [G]fee ling [C]that me love
I [C]can 't [D]hid e - I [C]ca [D]n't hi de - [C]I ca [D]n't hi de!
Yeah, you, got that something,
I think you'll understand,
when I - feel that something
I wanna hold your hand!
I wanna hold your hand.
I wanna hold your hand,
I [C]w anna [D]ho ld [C]you r [G]ha[A][A][A]and!
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

I Wanna Hold Your Hand

John Lennon
Intro: [C] [D] x4
Oh yeah, [G]I 'll tell you [D]some thing,
I [Em]think you [Bm]unders tand,
Then I'll - say that something:
I wanna hold your hand
I [C]wanna [D]hold [G]your [Em]h and.
I [C]wanna [D]hold [G]your hand.
Oh please, say to me
You'll let me be your man
And please, say to me
You'll let me hold yout hand.
Now let me hold your hand.
I wanna hold your hand!
[Dm7]And when I [G]tou ch [C]you I feel [Am]happy - inside.
[Dm7]It's such a [G]fee ling [C]that me love
I [C]can 't [D]hid e - I [C]ca [D]n't hi de - [C]I ca [D]n't hi de!
Yeah, you, got that something,
I think you'll understand,
when I - feel that something
I wanna hold your hand!
I wanna hold your hand.
I wanna hold your hand,
I [C]w anna [D]ho ld [C]you r [G]ha[A][A][A]and!

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com