highlight chords
[A]I want to tell you
my head is filled with [B]t hings to say
[E7]W hen you're here, all those words
they seem to [A]s lip away
[A]Wh en I get near you
the games begin to [B]drag me down
[E7]It 's alright, I'll make you maybe
next [A]t ime around
[Bm]B ut if I seem [E7]to act [A]unkin d
It's only [B7]m e, it's not my [Bm]min d
[Dm6]tha t is [A]confusing t hings
I [A]wan t to tell you
I feel hung up and I [B]do n't know why
I [E7]don't mind, I could wait forever
[A]I' ve got time
[Bm]S ometimes [E7]I wish I knew [A]you well
Then I could [B7]spea k my mind and [Bm]tel l you
[Dm6]May be you'd [A]unders tand.
[A]I want to tell you
I feel hung up and I [B]d on't know why
I [E7]d on't mind, I could wait forever
[A]I' ve got time
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

I Want To Tell You

The Beatles
[A]I want to tell you
my head is filled with [B]t hings to say
[E7]W hen you're here, all those words
they seem to [A]s lip away
[A]Wh en I get near you
the games begin to [B]drag me down
[E7]It 's alright, I'll make you maybe
next [A]t ime around
[Bm]B ut if I seem [E7]to act [A]unkin d
It's only [B7]m e, it's not my [Bm]min d
[Dm6]tha t is [A]confusing t hings
I [A]wan t to tell you
I feel hung up and I [B]do n't know why
I [E7]don't mind, I could wait forever
[A]I' ve got time
[Bm]S ometimes [E7]I wish I knew [A]you well
Then I could [B7]spea k my mind and [Bm]tel l you
[Dm6]May be you'd [A]unders tand.
[A]I want to tell you
I feel hung up and I [B]d on't know why
I [E7]d on't mind, I could wait forever
[A]I' ve got time

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com