highlight chords
If [A] I should stay I would [F#m] only be in
Your [D] way [E], So I [A] go but I know 
I'll think [F#m] of you, every [D] step of the [E] way
And [A][F#m] I [D] -I-I-I will [E] always love [A] you [F#m]
I, will [E] always love [A] you 
You [F#m] my [E] darling you
Bitter [A]sweet memories
That's [F#m] alI, am [D] taking with [E] me
So [A] goodbye please don't cry
We [F#m] both know, I'm not [D] watch you, you [E] need
And [A][F#m] I [D] -I-I-I will [E] always love [A] you [F#m]
I, will [E] always love [A] you 
I [A] hope, life treats you kind
And I [F#m] hope you have all you've dreamed [D] of oh [E] ho
And I wish to [A] you joy and happines
But [F#m] above all of this
I [D] wish you [E] love
Change key up 1 tone to [B] ---------
And [B][Abm] I [E] -I-I-I will [F#] always love [B] you [Abm]
I, will [F#] always love [B] you 
[Abm], I E], will [F#] always love [B] you
[Abm], I [E], will [F#] always love [B] you
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

I will always love you

Dolly Parton
If [A] I should stay I would [F#m] only be in
Your [D] way [E], So I [A] go but I know 
I'll think [F#m] of you, every [D] step of the [E] way
And [A][F#m] I [D] -I-I-I will [E] always love [A] you [F#m]
I, will [E] always love [A] you 
You [F#m] my [E] darling you
Bitter [A]sweet memories
That's [F#m] alI, am [D] taking with [E] me
So [A] goodbye please don't cry
We [F#m] both know, I'm not [D] watch you, you [E] need
And [A][F#m] I [D] -I-I-I will [E] always love [A] you [F#m]
I, will [E] always love [A] you 
I [A] hope, life treats you kind
And I [F#m] hope you have all you've dreamed [D] of oh [E] ho
And I wish to [A] you joy and happines
But [F#m] above all of this
I [D] wish you [E] love
Change key up 1 tone to [B] ---------
And [B][Abm] I [E] -I-I-I will [F#] always love [B] you [Abm]
I, will [F#] always love [B] you 
[Abm], I E], will [F#] always love [B] you
[Abm], I [E], will [F#] always love [B] you

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com