highlight chords
				            [Am] [Em] [C] [F] [C] [G] 
   
 

   
Verse 
[C]      
I came home 
    [F]   
Like a stone 
      [C]        [G]  
And I fell heavy into your arms 
   [C]      
These days of dust 
      [F]  
Which we"ve known 
     [C]         [G]  
Will blow away with this new sun 
 

      
Pre[C]horus 
  [Am]     [Em]  [C] 
And I"ll kneel down 
[F]  [C]  [G]  
Wait for now
 
  [Am]     [Em]  [C] 
And I"ll kneel down 
   [F] [C]   [G] 
Know my ground 
 

    
Chorus 
 [C]             [Em]  [G] 
I will wait, I will wait for you! 
  [C]              [Em]  [G] 
And I will wait, I will wait for you! 
 

   
Verse 
[C]        
So break my step 
  [F]   
And relent 
  [C]          [G]   
You forgave and I won"t forget 
        [C]  
Know what we"ve seen 
       [F]  
And him with less 
      [C]       [G]   
Now in some way, shake the excess 
 

    
Chorus 
   [Em]  [G] 
Cause you! 
  [C]              [Em]  [G] 
And I will wait, I will wait for you! 
  [C]              [Em]  [G] 
And I will wait, I will wait for you! 
  [C]              [Em]  [G] 
And I will wait, I will wait for you! 
 

   
Verse 
[C]        
Now I"ll be bold 
      [F]   
As well as strong 
    [C]         [G]   
Use my head alongside my heart 
      [C]   
So take my flesh 
      [F]  
And fix my eyes 
       [C]            [G] 
That tethered mind free from the lies 
 

      
Pre[C]horus 
  [Am]     [Em]  [C] 
And I"ll kneel down 
[F]  [C]  [G]  
Wait for now
 
  [Am]     [Em]  [C] 
And I"ll kneel down 
   [F] [C]   [G] 
Know my ground 
 

   C]my C#m [Am] 
Raise hands 
     [F]   [C]  [G] 
Paint my spirit gold 
  [C]   [Em]  [Am] 
And bow my head 
    [F]   [C]  [G] 
Keep my heart slow 
 

   [Em]  [G] 
Cause you! 
  [C]              [Em]  [G] 
And I will wait, I will wait for you! 
  [C]              [Em]  [G] 
And I will wait, I will wait for you! 
  [C]              [Em]  [G] 
And I will wait, I will wait for you! 
 

 

				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

I Will Wait - Mumford & Sons (ver2)

				            [Am] [Em] [C] [F] [C] [G] 
   
 

   
Verse 
[C]      
I came home 
    [F]   
Like a stone 
      [C]        [G]  
And I fell heavy into your arms 
   [C]      
These days of dust 
      [F]  
Which we"ve known 
     [C]         [G]  
Will blow away with this new sun 
 

      
Pre[C]horus 
  [Am]     [Em]  [C] 
And I"ll kneel down 
[F]  [C]  [G]  
Wait for now
 
  [Am]     [Em]  [C] 
And I"ll kneel down 
   [F] [C]   [G] 
Know my ground 
 

    
Chorus 
 [C]             [Em]  [G] 
I will wait, I will wait for you! 
  [C]              [Em]  [G] 
And I will wait, I will wait for you! 
 

   
Verse 
[C]        
So break my step 
  [F]   
And relent 
  [C]          [G]   
You forgave and I won"t forget 
        [C]  
Know what we"ve seen 
       [F]  
And him with less 
      [C]       [G]   
Now in some way, shake the excess 
 

    
Chorus 
   [Em]  [G] 
Cause you! 
  [C]              [Em]  [G] 
And I will wait, I will wait for you! 
  [C]              [Em]  [G] 
And I will wait, I will wait for you! 
  [C]              [Em]  [G] 
And I will wait, I will wait for you! 
 

   
Verse 
[C]        
Now I"ll be bold 
      [F]   
As well as strong 
    [C]         [G]   
Use my head alongside my heart 
      [C]   
So take my flesh 
      [F]  
And fix my eyes 
       [C]            [G] 
That tethered mind free from the lies 
 

      
Pre[C]horus 
  [Am]     [Em]  [C] 
And I"ll kneel down 
[F]  [C]  [G]  
Wait for now
 
  [Am]     [Em]  [C] 
And I"ll kneel down 
   [F] [C]   [G] 
Know my ground 
 

   C]my C#m [Am] 
Raise hands 
     [F]   [C]  [G] 
Paint my spirit gold 
  [C]   [Em]  [Am] 
And bow my head 
    [F]   [C]  [G] 
Keep my heart slow 
 

   [Em]  [G] 
Cause you! 
  [C]              [Em]  [G] 
And I will wait, I will wait for you! 
  [C]              [Em]  [G] 
And I will wait, I will wait for you! 
  [C]              [Em]  [G] 
And I will wait, I will wait for you! 
 

 

				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com