highlight chords
				               [Ebm]          
If I fell in love with you 
   [D]           
Would you promise to be true 
    [C#]  [Bbm]   
And help me un derstand 
      [Ebm]          
"Cause I"ve been in love before 
  [D]            
And found that love is more 
  [Em]      [A]   
Than just holding hands 
 

  [D]   [Em]  [E#m]  [Em] 
If I give my hea rt to you 
 [A]     [D]   [Em]    [F#m]   
I must be su re from the very start 
   [Em]    [A]    [D]   [Em]  [A]  
That you would love me more than her 
 

   [D]  [Em]  [F#m] 
If I trus t in you 
 [Em]      [A]       
Oh please, don"t run and hide 
  [D]   [Em] [F#m] 
If I love you too 
  [Em]      [A]        [D9]   
Oh please, don"t hurt my pride li ke her 
         [G]       
Cause I couldn"t stand the pain 
  [Gm]       [D]          [A7]   
And I would be sad if our new love was in vain 
 

  [D]    [Em]   [F#m] 
So I hope yo u"ll se e 
   [Em]      [A]      
That I would love to love you 
 [D]   [Em]  [F#m]  [Em] 
A nd tha t she will c ry 
  [D]     
Whe e are two 
    [Gm]    [C]   [D] 
If I fel l in love with yo u 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

If I Fell - The Beatles

				               [Ebm]          
If I fell in love with you 
   [D]           
Would you promise to be true 
    [C#]  [Bbm]   
And help me un derstand 
      [Ebm]          
"Cause I"ve been in love before 
  [D]            
And found that love is more 
  [Em]      [A]   
Than just holding hands 
 

  [D]   [Em]  [E#m]  [Em] 
If I give my hea rt to you 
 [A]     [D]   [Em]    [F#m]   
I must be su re from the very start 
   [Em]    [A]    [D]   [Em]  [A]  
That you would love me more than her 
 

   [D]  [Em]  [F#m] 
If I trus t in you 
 [Em]      [A]       
Oh please, don"t run and hide 
  [D]   [Em] [F#m] 
If I love you too 
  [Em]      [A]        [D9]   
Oh please, don"t hurt my pride li ke her 
         [G]       
Cause I couldn"t stand the pain 
  [Gm]       [D]          [A7]   
And I would be sad if our new love was in vain 
 

  [D]    [Em]   [F#m] 
So I hope yo u"ll se e 
   [Em]      [A]      
That I would love to love you 
 [D]   [Em]  [F#m]  [Em] 
A nd tha t she will c ry 
  [D]     
Whe e are two 
    [Gm]    [C]   [D] 
If I fel l in love with yo u 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com