highlight chords
If I [Ebm]fell in love with you
Would [D]you promise to be true
And [C#]help me [Bbm]un derstand
'Cause [Ebm]I've been in love before
And [D]found that love is more
[Em]Than just [A]holding hands
If [D]I give [Em]my [E#m]hea [Em]rt to you
I [A]must be [D]su re [Em]from the [F#m]very start
That [Em]you [A]would love [D]me [Em]more [A]than her
If I [D]trus [Em]t [F#m]in you
[Em]Oh please, [A]don't run and hide
If [D]I love [Em]you [F#m]too
Oh [Em]please, [A]don't hurt my pride [D9]li ke her
Cause I couldn't [G]stand the pain
And [Gm]I would be [D]sad if our new love [A7]was in vain
So [D]I hope [Em]yo u'll [F#m]se e
That [Em]I would [A]love to love you
[D]A nd [Em]tha t [F#m]she [Em]will c ry
[D]Whe e are two
If I [Gm]fel l in [C]love with [D]yo u
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

If I Fell

The Beatles
If I [Ebm]fell in love with you
Would [D]you promise to be true
And [C#]help me [Bbm]un derstand
'Cause [Ebm]I've been in love before
And [D]found that love is more
[Em]Than just [A]holding hands
If [D]I give [Em]my [E#m]hea [Em]rt to you
I [A]must be [D]su re [Em]from the [F#m]very start
That [Em]you [A]would love [D]me [Em]more [A]than her
If I [D]trus [Em]t [F#m]in you
[Em]Oh please, [A]don't run and hide
If [D]I love [Em]you [F#m]too
Oh [Em]please, [A]don't hurt my pride [D9]li ke her
Cause I couldn't [G]stand the pain
And [Gm]I would be [D]sad if our new love [A7]was in vain
So [D]I hope [Em]yo u'll [F#m]se e
That [Em]I would [A]love to love you
[D]A nd [Em]tha t [F#m]she [Em]will c ry
[D]Whe e are two
If I [Gm]fel l in [C]love with [D]yo u

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com