highlight chords
				                            
Tabbed by Nané Mieres (Uruguay) 
 

 [A]             
I f I needed someone to love 
 [A]                   
Y ou are the one that I´d be thinking of 
        [A]  
If I needed some one 
 

                 
If I had some more time to spend 
                   
Then I guess I´d be with you my friend 
          
If I needed someone 
 

 [Em]          [F#]    
Ha d you come some other day then 
           [Bm]     
It might not have bee n like this 
 [Em]     [F#]    [Bm]     [E] 
Bu t you see no w I am too much in lo ve 
 

                 
Carve your number on my wall and 
                 
Maybe you will get a call from me 
          
If I needed someone 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

If i needed someone - The Beatles

				                            
Tabbed by Nané Mieres (Uruguay) 
 

 [A]             
I f I needed someone to love 
 [A]                   
Y ou are the one that I´d be thinking of 
        [A]  
If I needed some one 
 

                 
If I had some more time to spend 
                   
Then I guess I´d be with you my friend 
          
If I needed someone 
 

 [Em]          [F#]    
Ha d you come some other day then 
           [Bm]     
It might not have bee n like this 
 [Em]     [F#]    [Bm]     [E] 
Bu t you see no w I am too much in lo ve 
 

                 
Carve your number on my wall and 
                 
Maybe you will get a call from me 
          
If I needed someone 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com