highlight chords
Tabbed by Nané Mieres (Uruguay)
[A]I f I needed someone to love
[A]Y ou are the one that I´d be thinking of
If I needed [A]some one
If I had some more time to spend
Then I guess I´d be with you my friend
If I needed someone
[Em]Ha d you come some [F#]other day then
It might not have [Bm]bee n like this
[Em]Bu t you see [F#]no w I [Bm]am too much [E]in lo ve
Carve your number on my wall and
Maybe you will get a call from me
If I needed someone
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

If I Needed Someone

The Beatles
Tabbed by Nané Mieres (Uruguay)
[A]I f I needed someone to love
[A]Y ou are the one that I´d be thinking of
If I needed [A]some one
If I had some more time to spend
Then I guess I´d be with you my friend
If I needed someone
[Em]Ha d you come some [F#]other day then
It might not have [Bm]bee n like this
[Em]Bu t you see [F#]no w I [Bm]am too much [E]in lo ve
Carve your number on my wall and
Maybe you will get a call from me
If I needed someone

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com