highlight chords
				             

 [A]       [C#m]     [A]        [C#m]    
Y ou seem to fin d the dark, when everything is bright 
 [A]       [C#m]      [G]       [F#m]      
Y ou look for all that"s wrong, instead of all that"s right 
 [A]      [C#m]     [A]      [C#m]   
D oes it feel g ood to you? To rain on m y parade 
 [A]     [C#m]    [G]        [F#m]   
Y ou never sa y a word, u nless it"s to com plain... 
 [G]        [D]  
It "s driving me in sane 
 

 [A]     [E]        [G]        [D]  
I f I Were Yo u, holding the wo rld right in my h ands. 
 [A]       [E]          [G]         [D]    
T he first thing I"d do, is thank the stars for all that I am... 
     [A]  
If I Were You 
       
and so on ... 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

If I Were You - Hoobastank

				             

 [A]       [C#m]     [A]        [C#m]    
Y ou seem to fin d the dark, when everything is bright 
 [A]       [C#m]      [G]       [F#m]      
Y ou look for all that"s wrong, instead of all that"s right 
 [A]      [C#m]     [A]      [C#m]   
D oes it feel g ood to you? To rain on m y parade 
 [A]     [C#m]    [G]        [F#m]   
Y ou never sa y a word, u nless it"s to com plain... 
 [G]        [D]  
It "s driving me in sane 
 

 [A]     [E]        [G]        [D]  
I f I Were Yo u, holding the wo rld right in my h ands. 
 [A]       [E]          [G]         [D]    
T he first thing I"d do, is thank the stars for all that I am... 
     [A]  
If I Were You 
       
and so on ... 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com