highlight chords
1. [A] If you leave me now
You'll [F#m] take away the biggest [C#m] part of me
Woo ooo [F#m] ooo ooo [B7] no, baby [E] please don't [A] go
[A] And if you leave me now
You'll [F#m] take away the very [C#m] heart of me
Woo ooo ooo [F#m] ooo [B7] no, baby [E] please don't [A] go
Woo ooo [F#m] ooo ooo [B7] girl, I just [E] want you to [A] stay
Chorus: A [D9] love like ours is [Dm7] love that's hard to [D] find
[F#m] How could we [D] let it [E] slip a-[A] way
We've [D9] come too far to [Dm7] leave it all be-[D] hind
[F#m] How could we [D] end it [E] all this [A] way
When [C#m] tomorrow [E] comes and we [F#m] both regret
The [Bm] things we said to-[D] day
2. [A] If you leave me now
You'll [F#m] take away the biggest part of [C#m] me
[C#m] Woo ooo ooo [F#m] ooo [B7] no, baby [E] please don't [A] go
[F#m] Oooo, [B7] oh girl, I just [E] got to have you by my [A] side
[C#m] Woo ooo ooo [F#m] ooo [B7] no, baby [E] please don't [A] go
[C#m] Woo ooo ooo [F#m] bye [B7] bye, I [E] just gotta have you [A] love
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

If you leave me now

Chicago
1. [A] If you leave me now
You'll [F#m] take away the biggest [C#m] part of me
Woo ooo [F#m] ooo ooo [B7] no, baby [E] please don't [A] go
[A] And if you leave me now
You'll [F#m] take away the very [C#m] heart of me
Woo ooo ooo [F#m] ooo [B7] no, baby [E] please don't [A] go
Woo ooo [F#m] ooo ooo [B7] girl, I just [E] want you to [A] stay
Chorus: A [D9] love like ours is [Dm7] love that's hard to [D] find
[F#m] How could we [D] let it [E] slip a-[A] way
We've [D9] come too far to [Dm7] leave it all be-[D] hind
[F#m] How could we [D] end it [E] all this [A] way
When [C#m] tomorrow [E] comes and we [F#m] both regret
The [Bm] things we said to-[D] day
2. [A] If you leave me now
You'll [F#m] take away the biggest part of [C#m] me
[C#m] Woo ooo ooo [F#m] ooo [B7] no, baby [E] please don't [A] go
[F#m] Oooo, [B7] oh girl, I just [E] got to have you by my [A] side
[C#m] Woo ooo ooo [F#m] ooo [B7] no, baby [E] please don't [A] go
[C#m] Woo ooo ooo [F#m] bye [B7] bye, I [E] just gotta have you [A] love

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com