highlight chords
[C]I'll be [C7]home for [Dm]Christmas[G7]
[C]You can [Gm]count [A]on [Dm]me
[F]Please have [G]snow and [C]mistletoe[Am]
And [D7]presents [Am]on [D7]the [G7]tree
[C]Christmas [C7]Eve will [Dm]find [G7]me
[C]Where the [Gm]love [A7]light [Dm]gleams
[F]I'll be [Fm]home for [C]Christmas[A7]
If [Dm]only in [G7]my [C]dreams
[C]I'll be [C7]home for [Dm]Christmas[G7]
[C]You can [Gm]count [A]on [Dm]me
[F]Please have [G]snow and [C]mistletoe[Am]
And [D7]presents [Am]on [D7]the [G7]tree
[C]Christmas [C7]Eve will [Dm]find [G7]me
[C]Where the [Gm]love [A7]light [Dm]gleams
[F]I'll be [Fm]home for [C]Christmas[A7]
If [Dm]only [G7]in my [Am]dreams [D7]
If [Dm]only [G7]in my [C]dreams
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

I"ll Be Home For Christmas

K. Gannon
[C]I'll be [C7]home for [Dm]Christmas[G7]
[C]You can [Gm]count [A]on [Dm]me
[F]Please have [G]snow and [C]mistletoe[Am]
And [D7]presents [Am]on [D7]the [G7]tree
[C]Christmas [C7]Eve will [Dm]find [G7]me
[C]Where the [Gm]love [A7]light [Dm]gleams
[F]I'll be [Fm]home for [C]Christmas[A7]
If [Dm]only in [G7]my [C]dreams
[C]I'll be [C7]home for [Dm]Christmas[G7]
[C]You can [Gm]count [A]on [Dm]me
[F]Please have [G]snow and [C]mistletoe[Am]
And [D7]presents [Am]on [D7]the [G7]tree
[C]Christmas [C7]Eve will [Dm]find [G7]me
[C]Where the [Gm]love [A7]light [Dm]gleams
[F]I'll be [Fm]home for [C]Christmas[A7]
If [Dm]only [G7]in my [Am]dreams [D7]
If [Dm]only [G7]in my [C]dreams

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com