1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Im lặng thở dài

Cuộn trang

1. Im lặng của [Dm] đêm tôi đã lắng nghe Im lặng của [Gm] ngày tôi đã lắng [A] nghe Im lặng của [D] đời tôi đã lắng nghe Tôi đã lắng [Gm] nghe trái tim lạc [Dm] loài Bao đêm đã [F] qua im lặng mặt [Gm] người Tôi đã lắng [A]nghe im lặng của [Dm] tôi. 2. Im lặng dòng [Dm] sông tôi đã lắng nghe Im lặng ngọn [Gm] đồi tôi đã lắng [A] nghe Im lặng thở [D] dài tôi đã lắng nghe Tôi đã lắng [Gm] nghe im lặng thở [Dm] dài Sau cơn bão [F] qua im lặng mặt [Gm] người Nghe bao nỗi [A] đau trên một bàn [Dm] tay [D] ĐK: Tôi đang lắng [D] nghe im lặng cuộc tình Sau một cuộc [G] tình tôi đang lắng [A] nghe Khi hoa héo [D] khô im lặng nụ [Em] tàn Tôi đang lắng [A] nghe tôi đang lắng nghe Tôi đang lắng nghe im lặng đời [D] mình.

Video hướng dẫn