highlight chords
				                                             
[Bm]             [Em]   [D]   [G]   [D]    [F#7] 
 

 [Ebm]          [Abm]    [F#]      [B]    [F#]     [Eb7] 
W hen I wake up early in the morni ng/lift my he ad  I"m still yawni ng 
 

           
(you get the idea...) 
 [Ebm]       [Abm]  [F#]   [B]    [F#]    [B]    [Abm] 
Wh en I"m in the mid dle of a dream /Stay in bed [F]lo at upstr eam 
 [F#]       [Abm]       [Bbm]    [Abm]     
Pl ease don"t wake me/no don"t shake me/leave m e where I am 
    [F#maj7] [Abm] 
I"m only sleepi ng... 
 

                         
(bridge part, after verses 2 and 3 I believe...) 
  [C#m7]            [Eb7]          [Abm]    
Kee ping an eye on the world go ing by my window, takin g my time 
 

                                    
2. Everybody seems to think I"m lazy/I don"t mind/I think they"re crazy 
                                   
Running everywhere at such a speed/"til they find/There"s no need 
                             
Please don"t spoil my day/I"m miles away/and after all 
            
I"m only sleeping... 
  

                                    
3. Lying there and staring at the ceiling/Waiting for/a sleepy feeling 
 

                             
Please don"t spoil my day/I"m miles away/And after all 
            
I"m only sleeping... 
 

                   
===================================== 
 

 

 

            
RIFF 1:   RIFF 2: 
                 
E --------- ----------2--------- 
                 
B --------- ----------3--------- 
                 
G --------- ----------4-------4- 
                 
D ---0-4-0- ---0-4-0--4---0-4--- 
                 
A -2------- -2--------2-2------- 
                
E --------- ----------2--------- 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

I"m only sleeping - The Beatles

				                                             
[Bm]             [Em]   [D]   [G]   [D]    [F#7] 
 

 [Ebm]          [Abm]    [F#]      [B]    [F#]     [Eb7] 
W hen I wake up early in the morni ng/lift my he ad  I"m still yawni ng 
 

           
(you get the idea...) 
 [Ebm]       [Abm]  [F#]   [B]    [F#]    [B]    [Abm] 
Wh en I"m in the mid dle of a dream /Stay in bed [F]lo at upstr eam 
 [F#]       [Abm]       [Bbm]    [Abm]     
Pl ease don"t wake me/no don"t shake me/leave m e where I am 
    [F#maj7] [Abm] 
I"m only sleepi ng... 
 

                         
(bridge part, after verses 2 and 3 I believe...) 
  [C#m7]            [Eb7]          [Abm]    
Kee ping an eye on the world go ing by my window, takin g my time 
 

                                    
2. Everybody seems to think I"m lazy/I don"t mind/I think they"re crazy 
                                   
Running everywhere at such a speed/"til they find/There"s no need 
                             
Please don"t spoil my day/I"m miles away/and after all 
            
I"m only sleeping... 
  

                                    
3. Lying there and staring at the ceiling/Waiting for/a sleepy feeling 
 

                             
Please don"t spoil my day/I"m miles away/And after all 
            
I"m only sleeping... 
 

                   
===================================== 
 

 

 

            
RIFF 1:   RIFF 2: 
                 
E --------- ----------2--------- 
                 
B --------- ----------3--------- 
                 
G --------- ----------4-------4- 
                 
D ---0-4-0- ---0-4-0--4---0-4--- 
                 
A -2------- -2--------2-2------- 
                
E --------- ----------2--------- 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com