1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Inh lả ơi

Cuộn trang

[Am] Inh lả ơi, [C] sao noọng [Dm] ơi [Am] Khắp núi [Dm] rừng Tây [Am] Bắc sáng [C] ngời [Dm] Mùa xuân [Am] đến ngàn [C] hoa hé [Dm] cười [Am] Inh lả ơi, [C] sao noọng ơi !!!

Video hướng dẫn