highlight chords
Intro: Am F Am F
C F
When you [C]w ere standing in the wake of [F]d evastation
C F
When you were waiting on the edge of the unknown
Am F
With the [Am]ca taclysm raining down, [F]insides crying save me now
Am G
[Am]Yo u were there and [G]pos sibly alone
Chorus:
Do you feel [C]cold and [F]lost in [Am]desperati on
You [G]bu ild up [C]all the failures [F]a ll you've [Am]kn own
[G]Re member all [C]t he [F]sadne ss [Am]and [G]frustrat ion
And let [F]it go, oh [G]oh [Am]oh [F]oh, [Am]l et [F]it go.
And in the [C]burs t of light that [F]blinded every angel
As if the [C]sk y had blown the [F]heave ns into stars
You felt the [Am]grav ity of [G/b]temper [C] [F]grace falling int o empty sp ace
[Am]N o one [G/b]there [C] [G]to catch y ou in there a rms
Chorus:
Do you feel [C]c old and [F]lost in [Am]desperat ion
You [G]bu ild up all [C]th e failures [F]al l you've [Am]kno wn
[G]Re member [C]all the [F]sadne ss [Am]and [G]frustrat ion
And let [F]it [Am]g o, [G]oh [C]oh o [Am]h o h, [G]let it go
C Am G
Chorus:
Do you [C]fee l cold [Am]and lost in [G]desperat ion
You build [C]u p all the [Am]failur es all [G]you've k nown
Remember [C]a ll the sadness [Am]and [G]frustrati on
And let it [F]go, oh oh [G]oh oh
Let it [C]g o oh [Am]o h [G]oh, o h
Let it go oh oh oh, oh
Let it go oh oh oh, oh
Let it [F]go oh oh [G]oh
Chorus:
Do you feel cold and lost in desperation
You build up all the failures all you've known
Remember all the sadness and frustration
And let it go, oh oh oh oh, let it go
Am G/B C F G
Am
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Iridescent

Linkin Park
Intro: Am F Am F
C F
When you [C]w ere standing in the wake of [F]d evastation
C F
When you were waiting on the edge of the unknown
Am F
With the [Am]ca taclysm raining down, [F]insides crying save me now
Am G
[Am]Yo u were there and [G]pos sibly alone
Chorus:
Do you feel [C]cold and [F]lost in [Am]desperati on
You [G]bu ild up [C]all the failures [F]a ll you've [Am]kn own
[G]Re member all [C]t he [F]sadne ss [Am]and [G]frustrat ion
And let [F]it go, oh [G]oh [Am]oh [F]oh, [Am]l et [F]it go.
And in the [C]burs t of light that [F]blinded every angel
As if the [C]sk y had blown the [F]heave ns into stars
You felt the [Am]grav ity of [G/b]temper [C] [F]grace falling int o empty sp ace
[Am]N o one [G/b]there [C] [G]to catch y ou in there a rms
Chorus:
Do you feel [C]c old and [F]lost in [Am]desperat ion
You [G]bu ild up all [C]th e failures [F]al l you've [Am]kno wn
[G]Re member [C]all the [F]sadne ss [Am]and [G]frustrat ion
And let [F]it [Am]g o, [G]oh [C]oh o [Am]h o h, [G]let it go
C Am G
Chorus:
Do you [C]fee l cold [Am]and lost in [G]desperat ion
You build [C]u p all the [Am]failur es all [G]you've k nown
Remember [C]a ll the sadness [Am]and [G]frustrati on
And let it [F]go, oh oh [G]oh oh
Let it [C]g o oh [Am]o h [G]oh, o h
Let it go oh oh oh, oh
Let it go oh oh oh, oh
Let it [F]go oh oh [G]oh
Chorus:
Do you feel cold and lost in desperation
You build up all the failures all you've known
Remember all the sadness and frustration
And let it go, oh oh oh oh, let it go
Am G/B C F G
Am

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com