highlight chords
---------2s3-0--|
chorus
it wont be long [C#m]y eah(yeah)yeah(yeah)yeah(yeah)
it wont be long [E]ye ah(yeah)yeah(yeah)yeah(yeah)
it wont be long [C#m]yea [A]h(yeah)till i [A(b9)]belong [E]to yo u
verse
[E](1)ev erynight [C]when everybody has [E]f un
(2)everynight the tears come down from my eyes
(3)everyday well be happy i know
her e [E]i am sitting al [C]l own my o [E]wn
everyday ive down nothing but cry
now i know that you wont leave me know more
bridge
since you [E]left me im so alone [Ebug]now [D6]youre co ming
youre [C#7]comin g on home ill be [A]goo d like i Know [B7]i sho uld
youre coming [F#7m]home youre [B7]coming home
coda
[A]i belong to [G6]yo [F#]u--- [F#] [F]--- --- ---
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

It Won"t Be Long

The Beatles
---------2s3-0--|
chorus
it wont be long [C#m]y eah(yeah)yeah(yeah)yeah(yeah)
it wont be long [E]ye ah(yeah)yeah(yeah)yeah(yeah)
it wont be long [C#m]yea [A]h(yeah)till i [A(b9)]belong [E]to yo u
verse
[E](1)ev erynight [C]when everybody has [E]f un
(2)everynight the tears come down from my eyes
(3)everyday well be happy i know
her e [E]i am sitting al [C]l own my o [E]wn
everyday ive down nothing but cry
now i know that you wont leave me know more
bridge
since you [E]left me im so alone [Ebug]now [D6]youre co ming
youre [C#7]comin g on home ill be [A]goo d like i Know [B7]i sho uld
youre coming [F#7m]home youre [B7]coming home
coda
[A]i belong to [G6]yo [F#]u--- [F#] [F]--- --- ---

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com