highlight chords
Capo ngăn 1
Verse 1:
[A] It’s another song [E]for you [F#m]baby…
Though I’m tryin’ [D]to live it through the [E][D]day
[A] I’ve been missing you [E]like [F#m]crazy
Since the day [D]you went [E]away
[A] I wish I [E]could rewind [F#m]it
To the very first [A][E][D]time
Cuz I knew fo [A]sho’ you were tha [F#m]finest
And I [D]gotta make you [E]mine…
[D] Everynight in my [E]dream I saw [C#m]my wish came [F#m]true
That you came back to me so [D]I could say [E]these words to you…
Hook:
It’s how I [A]feel about you [C#m]girl
It’s how I [F#m]can be sure it’s [A]love
It’s how we [D]touch,it’s how we hug [A]…
It’s how my [D]time with you was not [E]enough
It’s how I kissed you for so long
It’s how I missed you when you’re gone
It’s how I need you,wanna be with you
Cuz [D]without you [A][E]baby,everything seems [A]wrong…
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

It"s How

Nhạc Âu Mỹ
Capo ngăn 1
Verse 1:
[A] It’s another song [E]for you [F#m]baby…
Though I’m tryin’ [D]to live it through the [E][D]day
[A] I’ve been missing you [E]like [F#m]crazy
Since the day [D]you went [E]away
[A] I wish I [E]could rewind [F#m]it
To the very first [A][E][D]time
Cuz I knew fo [A]sho’ you were tha [F#m]finest
And I [D]gotta make you [E]mine…
[D] Everynight in my [E]dream I saw [C#m]my wish came [F#m]true
That you came back to me so [D]I could say [E]these words to you…
Hook:
It’s how I [A]feel about you [C#m]girl
It’s how I [F#m]can be sure it’s [A]love
It’s how we [D]touch,it’s how we hug [A]…
It’s how my [D]time with you was not [E]enough
It’s how I kissed you for so long
It’s how I missed you when you’re gone
It’s how I need you,wanna be with you
Cuz [D]without you [A][E]baby,everything seems [A]wrong…

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com