highlight chords
I [C]get hig h [Em]when [Bb]I see [F]y ou go [G]by, [G]m y [G]oh m y
(emphasize the following notes while playing the chords, or pick them):
W [C]hen yo u [Em]sigh my [Bb]my [F]insi de just [G]f lies, [G7]butte [G]rflies
W hy [F]am I so [G]shy when I [C]'m beside y [Am]ou ?
It's only love and [Bb]that i s [G]all
Why shoul d i [C]feel the wa y [Am]i do?
It's only love a nd [Bb]that is all, [G]but it's so h [F]ard, lovin y [G]ou
Is it right that you and i should fight every night
Just the sight of you makes nighttime bright, very bright
Haven't I the right to make it up, girl?
It's only love and that is all,
Why should i feel the way i do?
It's only love and that is all, but it's so hard, lovin you
Yes it's s o [F]hard, [G]lovin yo [C]u, lo [Am]vin [C]y [Am]ou.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

It"s Only Love

The Beatles
I [C]get hig h [Em]when [Bb]I see [F]y ou go [G]by, [G]m y [G]oh m y
(emphasize the following notes while playing the chords, or pick them):
W [C]hen yo u [Em]sigh my [Bb]my [F]insi de just [G]f lies, [G7]butte [G]rflies
W hy [F]am I so [G]shy when I [C]'m beside y [Am]ou ?
It's only love and [Bb]that i s [G]all
Why shoul d i [C]feel the wa y [Am]i do?
It's only love a nd [Bb]that is all, [G]but it's so h [F]ard, lovin y [G]ou
Is it right that you and i should fight every night
Just the sight of you makes nighttime bright, very bright
Haven't I the right to make it up, girl?
It's only love and that is all,
Why should i feel the way i do?
It's only love and that is all, but it's so hard, lovin you
Yes it's s o [F]hard, [G]lovin yo [C]u, lo [Am]vin [C]y [Am]ou.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com