highlight chords
I’ve seen the [C]youth, I’ve seen [Am]truth, I’ve seen a [G]booth, with a red [F]roof.
I’ve seen [C]lies, I’ve seen [Am]flies, I’ve seen [G]lies, In the eyes of [F]flies.
But [Am]you are a beautiful [F]flower, you bloom every [Dm]hour, [G]ooooooooooo.
So [Am]precious and [F]revealing, like a [Dm]rabbit, stuck to the [G]ceiling.
So [Am]beautiful and [F]random, like a [Dm]weasel and a duck on a [G]tandem.
[C]oooooooooo!
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

James Blunt Song

Bill Bailey
I’ve seen the [C]youth, I’ve seen [Am]truth, I’ve seen a [G]booth, with a red [F]roof.
I’ve seen [C]lies, I’ve seen [Am]flies, I’ve seen [G]lies, In the eyes of [F]flies.
But [Am]you are a beautiful [F]flower, you bloom every [Dm]hour, [G]ooooooooooo.
So [Am]precious and [F]revealing, like a [Dm]rabbit, stuck to the [G]ceiling.
So [Am]beautiful and [F]random, like a [Dm]weasel and a duck on a [G]tandem.
[C]oooooooooo!

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com