highlight chords
[A] Je suis venue à Pa-[F#m] ris
[D] Seule un beau [E] soir
[A] Je n'avais pour seule a-[F#m] mie
[D] Que ma gui-[E] tare

[C#m] Car mon [F#m] rêve [Bm]
[E] C'est de chan-[A] ter [F#m][D][E]

[A] En arrivant sur le [F#m] quai
[D] lanc de la [E] gare
[A] J'avais le c’ur qui bat-[F#m] tait, 
[D] Rempli d'es-[E] poir

[C#m] Car mon [F#m] rêve [Bm]
[E] C'est de chan-[A] ter [F#m][D][E]

[C#] Un jour peut-[F#m] être 
Je [B] serai ve-[E] dette
[A] Je suis venue à [F#m] Paris
[D] Pour le sa-[E] voir
[A] J'ai quitté tous mes a-[F#m] mis
[D] Sans au re-[E] voir

[C#m] Car mon [F#m] rêve [Bm]
[E] C'est de chan-[A] ter [F#m][D][E]

[C#m] Un jour peut-[F#m] être [Bm]
[E] Je serai ve-[A] dette [F#m][D][E][F]

Change key up ½ tone to [Bb] ----------

[Bb] Je suis venue à Pa-[Gm] ris
[Eb] Seule un beau [F] soir
[Bb] En jouant une mélo-[Gm] die
[Eb] Sur ma gui-[F] tare

[Dm] Car mon [Gm] rêve [Cm]
[F] C'est de chan-[Bb] ter [Gm][Eb][F]

[Dm] Oui mon [Gm] rêve [Cm]
[F] C'est de chan-[Bb] ter
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Je suis venue a Paris

Nhạc Pháp
[A] Je suis venue à Pa-[F#m] ris
[D] Seule un beau [E] soir
[A] Je n'avais pour seule a-[F#m] mie
[D] Que ma gui-[E] tare

[C#m] Car mon [F#m] rêve [Bm]
[E] C'est de chan-[A] ter [F#m][D][E]

[A] En arrivant sur le [F#m] quai
[D] lanc de la [E] gare
[A] J'avais le c’ur qui bat-[F#m] tait, 
[D] Rempli d'es-[E] poir

[C#m] Car mon [F#m] rêve [Bm]
[E] C'est de chan-[A] ter [F#m][D][E]

[C#] Un jour peut-[F#m] être 
Je [B] serai ve-[E] dette
[A] Je suis venue à [F#m] Paris
[D] Pour le sa-[E] voir
[A] J'ai quitté tous mes a-[F#m] mis
[D] Sans au re-[E] voir

[C#m] Car mon [F#m] rêve [Bm]
[E] C'est de chan-[A] ter [F#m][D][E]

[C#m] Un jour peut-[F#m] être [Bm]
[E] Je serai ve-[A] dette [F#m][D][E][F]

Change key up ½ tone to [Bb] ----------

[Bb] Je suis venue à Pa-[Gm] ris
[Eb] Seule un beau [F] soir
[Bb] En jouant une mélo-[Gm] die
[Eb] Sur ma gui-[F] tare

[Dm] Car mon [Gm] rêve [Cm]
[F] C'est de chan-[Bb] ter [Gm][Eb][F]

[Dm] Oui mon [Gm] rêve [Cm]
[F] C'est de chan-[Bb] ter

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com