1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Jesus - Đấng phục sinh

Cuộn trang

1. [Dm] Bầu trời u [Bb] ám, mây mờ [A] giăng khắp mọi [Dm] nơi [Dm] Người người xa [Bb] lánh, nhìn Jê-[Gm7] sus trên thập [A7] giá Ngài đã [Gm7] chết ôi trong đớn đau vô [Dm] cùng từ hông [Bbmaj7] Chúa, huyết đổ tuôn [G] tràn [Dm] Giờ còn đâu [Bb] nữa, hy vọng [Am7] xưa khuất xa [D] rồi Từ mộ [D] phần Chúa đã phục [G] sinh Từ mộ [A7] địa Chúa sống hiển [F] vinh Vượt ngục [Bm] tù bẻ gãy xiềng [Em] ma Ngài phục [C] sinh oai nghi toàn [A7] thắng Thiên sứ [Dm] Thánh hòa ca mừng [Gm] vui "Nầy Jê-[C] sus chẳng ở nơi [F] này Ngài đã [Dm7] sống đắc thắng vinh [Gm] quang. Mau đến [A] xem kìa ngôi mộ [A7] trống." Vì Ngài đã [Dm] hứa gánh lấy thập [Gm] hình rồi bị [C] chôn trong chốn mộ [F] phần Ngài đã [Dm7] sống chiến thắng khải [Gm] hoàn. Khắp thế [A] gian ngợi [A7] khen Jê-[Dm] sus. . 2. [Dm] Đời người tăm [Bb] tối mang buồn [A] đau kiếp lầm [Dm] than. [Dm] Lòng người gian [Bb] dối chìm ngập [Gm7] trong bao tội [A7] lỗi. Từng năm[Gm7] tháng luôn sống trong bao lo [Dm] buồn. Mọi đau [Bbmaj7] khổ cứ vây bên[G] mình. [Dm] Ngày dài lê [Bb] bước trong màn [Am7] đêm chén ưu [D] sầu . Thật diệu [D] kỳ Chúa đến trần [G] gian chịu nhục [A7] hình để cứu tội [F] nhân bị đọa [Bm] đày dưới kiếp tội [Em] ô Ngày dần [C] qua bơ vơ lạc [A7] lối Nhận phước [Dm] mới lìa xa buồn [Gm] đau được cùng [C] đi bên Chúa mỗi [F] ngày Trần thế [Dm7] hỡi kíp đến ăn [Gm] năn mau tiếp [A] nghinh Jê-sus Chân [A7] Chúa Tìm về Cứu [Dm] Chúa Đấng sống đời [Gm] đời được Ngài [C] yêu tha hết muôn [F] tội, về với [Dm7] Chúa Đấng Sống yêu [Gm] thương đến với [A] Ngài ngập [A7] tràn phước [Dm] thiêng

Video hướng dẫn