highlight chords
[Am] Tôi xa [C] người như xa núi [Fmaj7] sông
[C] Em bên kia [A7] suối? Bên kia [Dm] rừng? [E7] 
[C#m] Em bên kia [F] nắng? Bên kia [F#dim] gió?
[B7] Tôi một [E] dòng [Dm6] sương lên [F] mênh [Dm] mông [E7]
[Am] Tôi xa [C] người như xa biển [Fmaj7] đông
[A7] Chiều [Dm] dâng lênh [Bm7] láng chiều giăng [Esus4] hàng
[E7] Những [F] cây ghi [F#dim] dấu ngày em [Bm7] đến
[E7] Đã [Am] chết [Bm7] từ đêm mưa không [Fmaj7] sang [D][E7] 
[A]Tôi xa [F#m] người xa hơi thuốc [C#m] cay
Ngày [Bm6] mai tình [E7] sẽ bỏ tim [A] này [F#7]
[Bm] Chiều em không [F#m] tới hàng cây [C#m] đã [F#7] 
Nghiêng xuống [Bm7] tôi từng ngọn heo [G] may [E7] 
Tôi xa [A] người như xa biển [D] đông
Như xa núi [E] sông em bên kia suối
[E7] Sương lên mênh [A] mông
Tôi xa người xa tôi [Dm] từ đây lặng yên dấu [E] xưa
Còn chân đã [E7] cũ, còn lời oán [A] than [E7] 
[Am] Tôi xa [C] người xa môi rất [Fmaj7] tham 
[C] Em như gió [A7] núi, như chim [Dm] ngàn [E7] 
[Am] Em xa xôi [F] quá làm sao [F#dim] biết
[B7] Tôi âm [E] thầm [Dm6] như cơn mê [F] hoang [Dm][E]
[Am] Tôi xa [C] người xa không hờn [Fmaj7] oán
[A7] Vườn [Dm] tôi trăng [Bm7] lạnh đến hoang [Esus4] tàn
[E7] Nhớ [F] ai buồn [F#dim] ngất trên vai [C] áo
[B7] Mưa ở đâu [E7] về [Dm6] như vết [F] thương [E7][Am]
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

K khúc của Lê

Đăng Khánh , Du Tử Lê
[Am] Tôi xa [C] người như xa núi [Fmaj7] sông
[C] Em bên kia [A7] suối? Bên kia [Dm] rừng? [E7] 
[C#m] Em bên kia [F] nắng? Bên kia [F#dim] gió?
[B7] Tôi một [E] dòng [Dm6] sương lên [F] mênh [Dm] mông [E7]
[Am] Tôi xa [C] người như xa biển [Fmaj7] đông
[A7] Chiều [Dm] dâng lênh [Bm7] láng chiều giăng [Esus4] hàng
[E7] Những [F] cây ghi [F#dim] dấu ngày em [Bm7] đến
[E7] Đã [Am] chết [Bm7] từ đêm mưa không [Fmaj7] sang [D][E7] 
[A]Tôi xa [F#m] người xa hơi thuốc [C#m] cay
Ngày [Bm6] mai tình [E7] sẽ bỏ tim [A] này [F#7]
[Bm] Chiều em không [F#m] tới hàng cây [C#m] đã [F#7] 
Nghiêng xuống [Bm7] tôi từng ngọn heo [G] may [E7] 
Tôi xa [A] người như xa biển [D] đông
Như xa núi [E] sông em bên kia suối
[E7] Sương lên mênh [A] mông
Tôi xa người xa tôi [Dm] từ đây lặng yên dấu [E] xưa
Còn chân đã [E7] cũ, còn lời oán [A] than [E7] 
[Am] Tôi xa [C] người xa môi rất [Fmaj7] tham 
[C] Em như gió [A7] núi, như chim [Dm] ngàn [E7] 
[Am] Em xa xôi [F] quá làm sao [F#dim] biết
[B7] Tôi âm [E] thầm [Dm6] như cơn mê [F] hoang [Dm][E]
[Am] Tôi xa [C] người xa không hờn [Fmaj7] oán
[A7] Vườn [Dm] tôi trăng [Bm7] lạnh đến hoang [Esus4] tàn
[E7] Nhớ [F] ai buồn [F#dim] ngất trên vai [C] áo
[B7] Mưa ở đâu [E7] về [Dm6] như vết [F] thương [E7][Am]

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com